Asigurare obligatorie pentru accidentele de munca

Magazin Salajean 1 februarie 2007 0

Asigurare obligatorie pentru accidentele de muncaIn cadrul conferintei de presa organizata marti, de Casa Judeteana de Pensii (CJP) Salaj, au fost prezentate noutatile aparute in sistemul de pensii odata cu aderarea Romaniei la UE, precum si prevederile Legii 346/ 2002 – privind accidentele de munca si bolile profesionale.

Dumitru Bojan, directorul executiv al CJP Salaj, a precizat ca asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe principiul asigurarii obligatorii pentru toti cei care utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca. In vederea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului – Casei Judetene de Pensii – domeniul de activitate, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop. Comunicarea datelor se face pe baza declaratiei pe proprie raspundere a angajatorului.

Pentru a beneficia de drepturile prevazute in Legea 346/ 2002, solicitantii trebuie sa se adreseze CJP pentru o cerere, care poate fi aprobata partial, total sau se poate respinge. In cayul bolilor confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005, solicitantul trebuie sa depuna o adeverinta de confirmare a inregistrarii in Registrul de boli profesionale, emisa de Autoritatea de Sanatate Publica. Pentru solicitarile la care nu exista fise BP2 sau adeverinta de confirmare a bolii profesionale, Casa de Pensii nu efectueaza decontari.

Bojan a afirmat ca decontarea serviciilor medicale acordate asiguratilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de munca al accidentului sau bolii profesionale. Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, pentru anul 2007, se stabilesc de la 0,4 la suta, la 3,6 la suta, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

Noutati in sistemul de pensii

Dumitru Bojan, directorul executiv al CJP Salaj a spus ca, incepand cu 1 ianuarie 2007, legislatia comunitara in domeniul asigurarilor sociale a devenit direct aplicabila in tara noastra, in relatiile acesteia cu celelalte state membre ale UE. Regulamentul Uniunii Europene 1408/ 71 si Regulamentul 574/ 72 prevad: egalitatea de tratament intre cetatenii statelor membre si acordarea acelorasi drepturi; determinarea legislatiei aplicabile, astfel incat o persoana sa nu fie supusa, in acelasi timp, mai multor legislatii de securitate sociala; ca institutia competenta la calcularea drepturilor ce ii revin unui lucrator emigrantsa ia in considerare atat perioadele de asigurare realizate in propriul stat, cat si perioadele realizate in celelalte state membre.

De asemenea, lucratorul emigrant are dreptul de a benefica de prestatiile dobandite in statele in care si-a desfasurat activitatea pe teritoriul statului de domiciliu. Astfel, in cazul persoanelor salariate care desfasoara activitati profesionale in baza unui contract de munca incheiat cu un agnajator dintr-un alt stat membru, regulamentele comunitare prevad obligativitatea asigurarii in statul in care persoana lucreaza. Plata contributiilor de asigurari sociale va fi facuta de catre angajatorul respectiv conform legislatiei statului, pe teritoriul caruia se afla noul loc de munca.

Bojan a mai spus ca, in baza acestor acte normative, Casa Judeteana de Pensii a solicitat CNPAS constituirea unui nou compartiment de specialitate pe domeniu, care se va ocupa special de aceste persoane.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »