Angajatii, protejati de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Magazin Salajean 6 noiembrie 2009 0

Angajatii, protejati de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Mai mult de 40 de angajati ai unor companii din Salaj au suferit, in acest an, accidente de munca sau au fost afectati de boli profesionale. In conditiile in care costurile tratamentelor medicale necesare in urma producerii unor astfel de evenimente nedorite sunt, de cele mai multe ori, foarte mari, asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale este cea care vine in sprijinul persoanelor aflate in suferinta si a familiilor acestora.

Conform legii 346 din 2002, asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Acest tip de asigurare devine cu adevarat important in momentul in care un angajat sufera un accident de munca sau de o boala profesionala. Asigurarea garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale, dar si a diminuarii si compensarii consecintelor acestora. De aceasta asigurare beneficiaza: persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti; somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii; ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale. Se pot asigura, pe baza de contract individual de asigurare, si cei ce se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; comanditati, administratori sau manageri; membri ai asociatiei familiale; persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; persoane angajate in institutii internationale; proprietari de bunuri si/ sau arendasi de suprafete agricole si forestiere; persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier; membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura; alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

Aceasta asigurare este foarte importanta, in conditiile in care, numai in primele noua luni ale anului, au avut 33 de accidente de munca, din care trei soldate cu decesul persoanelor implicate, iar 10 angajati ai unor companii din judet fiind inregistrati cu boli profesionale, conform precizarilor facute de Petre Matache, sef Fond de Risc Accidente de Munca si Boli Profesionale din cadrul Casei de Pensii Salaj. Institutia amintita a decontat, in perioada amintita, peste 48.000 de lei pentru tratamentele medicale ale celor implicati in accidente de munca, alti 20.000 de lei fiind platiti pentru bolile profesionale. Asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii, decontate de stat: reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca; reabilitare si reconversie profesionala; indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca; indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca; compensatii pentru atingerea integritatii; despagubiri in caz de deces; rambursari ale altor cheltuieli conexe.

In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul sau persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despagubirii in caz de deces este de patru salarii medii brute.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »