Amenzi de 10.000 de lei pentru angajarea zilierilor fără acte

Magazin Salajean 27 mai 2011 0

Amenzi de 10.000 de lei pentru angajarea zilierilor fără acte

Noile reglementări privind activitatea zilierilor, intrate în vigoare la începutul acestei luni, prevăd amenzi de 10.000 de lei pentru angajarea cu ziua a acestor persoane fără întocmirea documentor legale. Paradoxal, persoanele fizice nu pot beneficia de munca prestată de zilieri, prin simplul fapt că legea prevede că doar persoanele juridice, respectiv societăţile comerciale, intreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate etc. au dreptul legal de angajare a zilierilor.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, de curând au apărut normele metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Zilierul este persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Beneficiarul de lucrări este persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional. Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzator cu opt ore de muncă, şi nu poate depăşi 12 ore într-o zi, respectiv şase ore pentru lucrătorii minori.

Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivelentul a cel puţin opt ore de muncă. Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani. Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Pentru nerespectarea prevederilor mai sus amintite beneficiarii pot fi sancţionaţi cu amendă de 10.000 de lei, se arată în comunicatul de presă.

Actul normativ aduce în plus în legislaţie o serie de obligaţii pentru beneficiari.

Astfel, persoanele juridice sunt obligate să înfiinţeze şi să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii şi în ordine cronologică. Registrul se întocmeşte zilnic, cu toţi zilierii prezenţi în ziua respectivă şi se prezintă la solicitarea organelor de control. De asemenea, beneficiarul trebuie să asigure zilierului: echipament de lucru şi de protecţie, instuirea şi informarea cu privire la activitatea pe care o va desfăşura, iar la sfârşitul fiecărei zile de lucru trebuie să-i plătească remuneraţia convenită care este între 2 şi 10 lei pe oră. Aceştia trebuie să înainteze lunar la ITM până la data de 5 a lunii următoare copia Registrului de evidenţă a zilierilor din luna precedentă certificată – conform cu originalul. Încălcarea acestor ultime prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 6.000 de lei.

Registrul de evidenţă a zilierilor se tipăreşte şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar inspectoratele de muncă le vor distribui la cerere şi contra cost. Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură, exclusiv exploatări forestiere, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi vicultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curătenie. Raportul de muncă între zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »