Ajutor public judiciar in materie civila

Magazin Salajean 5 mai 2008 0

Ajutor public judiciar in materie civila Ajutorul public judiciar este o forma de asistenta acordata de stat persoanelor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, este mai mic de 800 lei noi. Acordarea ajutorului social judiciar are scopul de a asigura dreptul la un proces echitabil si garantarea accesului egal la actul de justitie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciara, inclusiv pentru executarea silita a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii. Acest tip de ajutor se acorda in cauze civile, comerciale, administrative, de munca si asigurari sociale, precum si in alte cauze, cu exceptia celor penale.

Poate solicita acordarea ajutorului public, potrivit actului normativ, orice persoana fizica aflata in situatia in care nu poate face fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice in vederea apararii unui drept sau interes legitim in justitie, fara a pune in pericol intretinerea sa ori a familiei sale.

Formele ajutorului public judiciar sunt asistenta avocatiala (plata onorariului), plata expertului, tradu-catorului sau interpretului folosit in cursul procesului, plata onorariului execu-torului judecatoresc, scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la plata taxelor judiciare, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita.

Ajutorul public judiciar se poate acorda, cumulat, in oricare din aceste forme, fara a putea depasi, in cursul unui an, suma maxima echivalenta a 12 salarii minime brute, la nivelul anului in care a fost formulata cererea.

Persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, este mai mic de 500 de lei noi beneficiaza de plata integrala a cheltuielilor unui proces. Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, este sub 800 lei noi, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se platesc de catre stat in proportie de 50 la suta.

Ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa-i limiteze accesul efectiv la justitie.

Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adreseaza instantei competente pentru solu-tionarea cauzei in care se solicita ajutorul. In cazul ajutorului public solicitat pentru punerea in executare a unei hotarari, cererea este de competenta instantei de executare.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »