Ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei

Magazin Salajean 8 ianuarie 2007 0

Ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei

Familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de ajutor social li se va acorda pentru perioada ianuarie – martie 2007, un sprijin financiar pentru incalzirea locuintei. Ajutorul social se acorda pe baza de cerere insotita de declaratia pe proprie raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, acte care se vor depune pana la data de 31 ianuarie 2007.

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii 416 / 2001 – privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei este de 50 RON. Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri se acorda familiilor si persoanelor singure cu venituri pe membru de familie de pana la 500 RON, ca si in cazul incalzirii cu energie termica in sistem centralizat, sau gaze naturale.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri se realizeaza o singura data pentru toata perioada sezonului rece, printr-o dispozitie a primarului. Aceasta va contine cuantumul ajutorului acordat, in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii.

Dispozitiile primarului se emit o singura data, pentru toata perioada de acordare a ajutorului si se transmit de catre edili titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, pana la data de 30 septembrie a fiecarui an. In ceea ce priveste plata ajutorului, aceasta se efectueaza tot de catre primar, o singura data, pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, pentru toata perioada rece. Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pe baza situatiei centralizatoare trimisa de catre primarii directiilor teritoriale de munca, acestea din urma solicita Ministerului Muncii, Solidaitatii Sociale si Familiei (MMSSF) necesarul de credite bugetare, in vederea platii ajutorului. Sumele primite de la MMSSF sunt transferate de catre directiile de munca bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale, in vederea platii.

Sprijinul financiar se acorda dupa cum urmeaza: a) daca venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure este sub 125 RON, suma acordata este de 40 lei; b) daca venitul este cuprins intre 125 si 170 RON, se acorda 42 lei; c) in cazul in care venitul este cuprins intre 170 si 210 RON, sprijinul acordat este in valoare de 38 lei; d) daca venitul net mediu lunar este cuprins intre 210 si 250 RON, suma acordata este de 34 lei; e) daca venitul este cuprins intre 250 si 290 RON, suma acordata este de 30 lei; f) in cazul in care venitul este cuprins intre 290 si 345 RON, suma acordata este de 26 lei; g) daca venitul net mediu lunar este cuprins intre 345 si 390 RON, cuantumul acordat este de 22 lei; h) daca venitul este cuprins intre 390 si 440 RON, suma acordata este de 18 lei, iar in cazul in care venitul net mediu lunar este cuprins intre 440 si 500 lei, suma acordata este de 14 lei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »