Agenţiile imobiliare sălăjene dau ţeapă propriilor clienţi

Magazin Salajean 3 mai 2011 0

Agenţiile imobiliare sălăjene dau ţeapă propriilor clienţi

Ca urmare a controalelor efectuate de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Sălaj, nouă agenţii imobiliare din judeţ au fost depistate practicând diverse comisioane fără a le aduce la cunoştinţă clienţilor aplicarea acestora. Verificările realizate de comisari au vizat respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la încheierea contractelor de intermediere pentru serviciile imobiliare, la toate agenţiile verificate fiind descoperite încălcări ale legislaţiei din domeniu.

După cum ne-a declarat, ieri, comisarul şef al CJPC Sălaj, Claudiu Silaghi, la agenţiile controlate au fost depistate nenumărate nereguli, fiind aplicate, în total, nu mai puţin de 24 de avertismente, precum şi măsuri complementare de intrare în legalitate. Printre deficienţele constatate se numără lipsa informării consumatorilor asupra informaţiilor pre-contractuale cu privire la preţurile practicate în piaţă pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul intermedierii imobiliare conform informaţiilor existente în baza de date a agenţiei, precum şi lipsa afişării informaţiilor privind lista serviciilor prestate şi a comisioanelor aferente practicate de agenţiile imobiliare. Totodată, s-au constatat unele deficienţe cunoscute de către agenţii imobiliari însă neprezentate clienţilor, cum ar fi: surse de zgomot ridicat, poluare, mirosuri, pericol de inundaţii, aşezarea locuinţelor în zone cu evenimente periodice etc. La încheierea contractelor, nu erau stipulate condiţiile în care pot fi denunţate unilateral sau reziliate, nici situaţiile de forţă majoră. La trei dintre operatorii verificaţi s-a constatat că în contractele de intermediere imobiliară nu apar elementele privind gradul de finisare, dimensiunea, vechimea imobilului, poziţionarea faţă de puctele cardinale ori alţi indici care pot influenţa decizia de cumpărare a consumatorului, a precizat directorul CJPC Sălaj.

Însă deficienţele nu se opresc aici, la câteva agenţii imobiliare fiind constatate în contracte clauze penale. În contractele verificate, la patru agenţi s-au descoperit unele clauze penale la care era supus consumatorul în cauza neîndeplinirii condiţiilor contractuale. În plus, agenţiile imobiliare percepeau prin contracte, în cazul încheierii contractului, plata unor sume cu mult mai mari decât onorariul sau comisionul practicat. Tot în cadrul controalelor efectuate s-a depistat, la doi operatori economici, faptul că lipseau anumite informaţii în privinţa contractelor de închiriere, ne-a declarat Silaghi.

Avertismente pentru clienţi

Conform OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, clienţilor agenţiilor imobiliare trebuie să li se furnizeze în scris informaţii complete, corecte şi precise cu privire la serviciul prestat, atât în faza pre-contractuală cât şi în cea contractuală. Astfel, înainte de a semna contractul de intermediere cu agenţia imobiliară, consumatorii trebuie să aibă în vedere anumite aspecte. Şi anume, trebuie afişată la sediul agenţiei imobiliare lista de tarife şi comisioane, să existe în contract informaţiile privind lista serviciilor prestate şi a comisioanelor aferente practicate, precum şi precizarea în contract a preţului solicitat de proprietar sau a preţului pe care este dispus să-l plătească cumpărătorul. De asemenea, trebuie menţionate în contract modalitatea de returnare a taxelor, comisioanelor şi eventualele penalităţi, în cazul în care consumatorii renunţă din culpa lor, dar şi cea de denunţare unilaterală a contractului.

Agenţiile imobiliare sunt obligate să specifice în contract durata de derulare a contractului de prestări servicii, precum şi precizarea drepturilor vânzătorului ori cumpărătorului într-un capitol distinct al contractului. Clientul poate să solicite informaţii cu privire la situaţia juridică a imobilelor oferite spre vânzare, cumpărare ori închiriere, cât şi cu privire la nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumatori în calitate de cumpărători sau chiriaşi. Este obligatoriu să se precizeze cazul în care consultanţa imobiliară este gratuită sau contracost, cine suporta costurile lucrărilor cadastrare, dar şi caracteristicile generale ale imobilului care pot influenţa decizia de cumpărare.

În cazul în care aspectele menţionate mai sus nu sunt respectate, consumatorii se pot adresa cu sesizări şi reclamaţii la sediul CJPC Sălaj, în raza teritorială a căruia îşi desfăşoară activitatea operatorii economici reclamaţi.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »