Înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune

Magazin Salajean 27 aprilie 2011 0

Înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj face cunoscut că a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271/18.04.2011.

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA aprobată prin actul normativ amintit anterior se aplică persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile sau scutite de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent în următoarele situaţii: înainte de realizarea operaţiunilor amintite, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă; dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

Potrivit DGFP Sălaj, persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în condiţiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul Fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare sau menţiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secţiunea „taxa pe valoarea adăugată”.

Ca urmare a analizei informaţiilor cuprinse în declaraţia de menţiuni şi în documentele anexate acestei declaraţii, organul fiscal emite „Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu: data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în condiţiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal; prima zi a lunii următoare celei în care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »