16 mai – termen pentru unele obligaţii fiscale

Magazin Salajean 12 mai 2011 0

16 mai - termen pentru unele obligaţii fiscaleDirecţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj informează face cunoscut că, până în 16 mai, inclusiv, contribuabilii trebuie să depună la administraţiile fiscale, după caz, o serie de documente, printre care se numără şi declaraţia recapitulativă privind livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2011. Apoi, data amintită este termen de depunere a declaraţiei privind veniturile realizate din România, formular 200, pentru declararea veniturilor obţinute în anul 2010 din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Până la data amintită mai trebuie depusă la Fisc şi declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201, pentru declararea veniturilor obţinute în anul 2010 din străinătate din: profesii libere, activităţi comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, dividende, dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, transferul titlurilor de valoare, câştiguri din operaţiuni de vânzare – cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, investiţii, pensii, precum şi alte venituri obţinute din străinătate.

Totodată, 16 mai reprezintă termenul de depunere a declaraţiei privind venitul estimat, formular 220. Acesta se depune de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20 la sută faţă de anul fiscal anterior.

Nu în ultimul rând, până la data de mai sus se depune cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniu locativ, formular 230, pentru redirecţionarea sumei de 2 la sută din impozitul anual din salarii datorat în anul 2010.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »