Finanțări pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole și reînnoirea satelor în Microregiunea Tövishát

magazinsalajean 25 octombrie 2012 0
Finanțări pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole și reînnoirea satelor în Microregiunea Tövishát

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Tövishát a fost înființat în 2009 ca urmare a oportunității de a obține finanțări din PNDR pentru dezvoltarea agriculturii și a satelor prin Programul LEADER. Pentru a putea aplica la acest program, a fost necesar înființarea unei microregiuni, care a fost format de 11 comune, 3 din Satu Mare (Bogdand, Hodod și Supuru) și 8 din Sălaj (Bocșa, Coșeiu, Crișeni, Dobrin, Hereclean, Sălățig, Șamșud și Șărmășag). Microregiunea înglobează 51 de sate, având o populație de cca. 34.500 de locuitori.
Microregiunea se bazează pe un parteneriat public-privat (GAL-ul este format de comune, firme și organizații nonprofit) și este caracterizat de organizarea de jos în sus şi se concentrează pe dezvoltare prin mobilizarea resurselor locale. Scopul inițiativei este de a atrage fondurile europene destinate dezvoltării rurale prin Programul LEADER. Programul reprezintă o şansă pentru creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice. Biroul GAL Tövishát se află la Valea Pomilor. Pe termen scurt dorim ca absorbția fondurilor obținute pentru finanțarea inițiativelor din microregiune – în valoare de cca. 2,8 milioane Euro să fie de 100%, totodată să oferim sprijin potențialilor aplicanți pentru aplicarea cu succes, respectiv pentru implementarea eficientă a proiectelor finanțate.
În prezent sunt active 3 linii de finanțare pe care le prezentăm în cele ce urmează:
Măsura 1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole. Obiectivul acestei măsuri este creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie. Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 4 octombrie – 2 noiembrie 2012. Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 80.000 Euro din care se planifică finanțarea a 7 proiecte. La această sumă se adaugă contribuția privată în jur de 120.000 de Euro (între 40-60%).
Măsura 1.2.3 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. Obiectivul acestei măsuri este creşterea competitivităţii întreprindelor de procesare agro-alimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie. Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 8 octombrie – 8 noiembrie 2012. Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 300.000 Euro din care se planifică finanțarea a 11 proiecte. Contribuția privată este de 50%.
Măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. Obiectivul acestei măsuri vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 8 octombrie – 9 noiembrie 2012. Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 716.000 Euro din care se planifică finanțarea a 19 proiecte. Contribuția solicitanților va fi de 30% în cazul proiectelor generatoare de profit, proiectele negeneratoare de profit urmând a fi finanțate în procent de 100%.
La toate apelurile de finanțare pot aplica doar solicitanți din Microregiunea Tövishát. Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul nostru www.tovishat.ro.
(P)

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »