Fermierii fără cursuri pot rămâne fără bani

Olivian Vadan 25 februarie 2013 0
Fermierii fără cursuri pot rămâne fără bani

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) Sălaj atrage atenţia beneficiarilor Măsurii 112 – “Instalarea Tinerilor Fermieri” că nu va efectua plăţile aferente ultimei tranşe de plată în cazul în care obligaţiile asumate de aceştia nu au fost îndeplinite. Conform contractului semnat între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a doua tranşă de plată, în cuantum de 40 la sută din valoarea sprijinului pentru instalare, se va acorda după îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri. Mai mult, există posibilitatea reală ca beneficiarilor care nu mai îndeplinesc obligaţiile asumate prin Contractul de finanţare şi criteriile de eligibilitate să li se solicite returnarea integrală a banilor primiţi, la care se adaugă şi dobânzile aferente.
Conform contractului de finanţare semnat de către beneficiarii Măsurii 112, unul dintre criteriile de eligibilitate asumate de beneficiari prevede ca, în maximum trei ani de la acordarea sprijinului, beneficiarul să urmeze un curs de formare profesională în cel puţin unul dintre domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului sau agricultură ecologică. Astfel, în momentul solicitării ultimei tranşe de plată, beneficiarii vor trebui să facă dovada că au absolvit cursurile respective.
O altă condiţe de eligibilitate asumată prin acceptarea finanţării nerambursabile este aceea că mai mult de 50 la sută din timpul de lucru al beneficiarului de fonduri europene nerambursabile va trebui să se desfăşoare în cadrul fermei proprii.
Pentru Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, finanţarea nerambursabilă constă în acordarea unei prime de instalare. Sprijinul de instalare este acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă este într-un procent de 60 la sută din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de-a doua tranşă reprezintă 40 la sută din totalul sprijinului. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de şase UDE (unitate de dimensiune economică), iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 de euro/UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de euro pe exploataţie.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »