75 de elevi din judeţ vor beneficia de sprijin financiar pentru achiziţionarea de calculatoare, prin programul “Euro 200”. Vezi lista beneficiarilor!

În judeţul Sălaj, toţi cei 75 de solicitanţi eligibili din acest an, în cadrul programului naţional “Euro 200”, au fost declaraţi beneficiari ai ajutorului financiar. Astfel, vor putea să-şi cumpere calculatoare.

Programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C.

Se eliberează beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs.

După achiziţionarea calculatorului de către fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. 269/2004, comisia primeşte de la acesta dovezile achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire a calculatorului) şi le înaintează comisiei judeţene.

Cele două documente se vor depune de către elev în copie, cu condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte şi actele în original. Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul. Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar. În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ prevăzută la alin. (1) poate fi plătită de beneficiar şi în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor.

Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric. Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei solicitante, în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar. Agentul economic vânzător va elibera elevului/ studentului beneficiar o factură sau o factură fiscală, după caz, corespunzătoare valorii calculatorului achiziţionat, pe care se va nota faptul că inspectoratul şcolar/ instituţia de învăţământ superior va achita echivalentul în lei al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei.

Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi semnării procesului-verbal de predare-primire să predea o copie a acestora la unitatea/instituţia de învăţământ care i-a eliberat bonul valoric. Agentul economic care vinde calculatorul este obligat să emită un certificat de garanţie pe o perioadă de 24 de luni de la data vânzării calculatorului.

Distribuirea bonurilor pentru achiziţionarea de calculatoare are termen-limită data de 30 iulie, iar achiziţia propriu-zisă se va putea face până la 31 august.

 

Lista cu școala și numărul de elevi beneficiari:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIEȘD – 14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DERȘIDA – 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘SIMION BĂRNUȚIU’ BOCȘA – 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU – 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN – 1

ȘCOALA PRIMARĂ ‘GHEORGHE ȘINCAI’ MOTIȘ – 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘PETRI MOR’ NUȘFALĂU – 1

LICEUL TEHNOLOGIC ‘CSEREY-GOGA’ CRASNA – 7

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SÎG – 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘SZIKSZAI LAJOS’ ȘAMȘUD – 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘AURELIA ȘI LAZĂR COSMA’ TREZNEA – 12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARCHID – 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DERȘIDA – 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGHIȘ – 1

ȘCOALA PRIMARĂ BOGDANA – 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IAZ – 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI – 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGRIJ – 3

ȘCOALA PRIMARĂ DIOȘOD – 1

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 – 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘SZIKSZAI LAJOS’ – 1

ȘCOALA PRIMARĂ POARTA SĂLAJULUI – 1

ȘCOALA PRIMARĂ VALEA POMILOR – 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IP – 1

LICEUL ORTODOX ‘SF.NICOLAE’ ZALĂU- 1

ȘCOALA PRIMARĂ PĂUȘA – 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID – 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI – 1

ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 CHEUD – 1

LICEUL PEDAGOGIC ‘GHEORGHE ȘINCAI’ ZALĂU – 1

Alte articole

Leave a Comment