Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Filiala Zalău: Festivitate de Absolvire – Promoţia 2011

Magazin Salajean 30 mai 2011 0

Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Filiala Zalău: Festivitate de Absolvire - Promoţia 2011

Aproximativ 300 de studenţi din cadrul Filialei Zalău a Universităţii de Vest Vasile Goldiş (UVVG) din Arad au participat, vineri, la festivitatea de încheiere a anului universitar, primind din partea conducerii Universităţii diplome de absolvire şi flori. Sala Casei de Cultură Zalău a fost arhiplină, sute de părinţi, rude şi prieteni venind să îi felicite pe proaspeţii absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice – specializările Marketing, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Finanţe bănci şi Contabilitate şi informatică de gestiune; ai Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative – specializările Administraţie publică şi Comunicare şi relaţii publice; pe absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice – specializarea Drept, şi ai Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii – specializarea Ecologie şi protecţia mediului.

La festivitate au fost prezenţi, alături de studenţi şi cadrele universitare, din partea conducerii universităţii prorectorul prof.univ.dr. Marţian Iovan, directorul de studii al Filialei universitare, conf.univ.dr.ing. Aurica Grec, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene şi reprezentanţi ai instituţiilor de deconcentrate: prefectul Vegh Alexandru, preşedintele Consiliului Judeţean, Tiberiu Marc, primarul municipiului Radu Căpîlnaşiu, subprefectul Onorica Abrudanu, viceprimarul Daniela Coţa şi alţii. Aceştia le-au transmis absolvenţilor mesaje de felicitare pentru încheierea studiilor universitare. Momentul festiv a fost deschis prin tradiţionalul Gaudeamus igitur, urmat de un moment religios susţinut de reprezentanţii Episcopiei Sălaj.

Conf.univ.dr.ing. Aurica Grec a continuat festivitatea prin urări şi felicitări aduse proaspeţilor absolveţi.

Ne aflăm în faţa unui moment deosebit, în care cea de-a noua promoţie de absolvenţi ai UVVG Arad Filiala Zalău serbează, în acest cadru festiv, finalizarea studiilor universitare. Este un moment de o mare încărcătură emoţională. Unii dintre noi savurăm nostalgici rememorând propriile noastre evenimente similare din trecutul nu prea îndepărtat, alţii împărtăşim din plin emoţiile celor atât de dragi nouă: copii, fraţi, surori, soţi, soţii sau chiar părinţi, protagoniştii de pe scenă ai acestui eveniment, iar ei, actorii principali, ei nu mai au timp să-şi trăiască momentul, lor li se-ntâmplă ceva, nu ştiu exact ce, iar pe când îl conştientizează cu adevărat, îl vor trăi din amintiri, ceva mai detaşaţi şi mulţumiţi. Este momentul în care absolvenţii promoţiei 2011 ai UVVG Arad – Filiala Zalău încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii: studenţia. Dacă în cadrul Universităţii noastre, există atâtea specializări deosebite prin prisma cunoştinţelor pe care le oferă tinerilor şi posibilităţilor de afirmare şi realizare profesională, absolvenţii de azi finalizează studiile într-o paletă dintre cele mai frumoase şi atrăgătoare domenii: Ştiinţe Economice, Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Juridice. Anii au trecut şi ne aflăm astăzi la un moment de bilanţ, dar şi în faţa unui nou început. Au trecut trei sau patru ani de studii, cu atâtea cursuri, lucrări practice şi laboratoare, pe parcursul cărora absolvenţii de azi au parcurs atâtea sesiuni şi examene. Au fost ani frumoşi în care absolvenţii de azi au avut alături un corp profesoral de elită, format într-o Universitate de tradiţie şi prestigiu, renumită în ţară şi peste hotare, care în acest an împlineşte 21 de ani de existenţă. O universitate care oferă în prezent condiţii de studii şi devenire profesională la nivelul celor furnizate de cele mai renumite instituţii academice de profil din ţară şi străinătate. Încet, dar sigur, pe măsură ce anii au trecut, absolvenţii noştri, au acumulat noi şi noi informaţii şi cunoştinţe, şi s-au format profesional ca specialişti în domeniu. Noi, profesorii lor, suntem convinşi că ei sunt bine pregătiţi pentru profesiile pe care şi le-au ales, că astăzi au nu numai îmbrăcămintea ci şi cunoştinţele şi nivelul profesional şi intelectual al omologilor lor din cele mai prestigioase Universităţi ale lumii, a încheiat, sub un ropot de aplauze, directorul Filialei Universitare Zalău.

Prorectorul Universităţii de Vest Vasile Goldiş Arad a transmis salutul şi mesajul rectorului prof.univ.dr. Aurel Ardelean, care nu a putut fi prezent vineri la Zalău. Festivitatea prilejuită de încheierea ciclului de studii universitare – promoţia 2011 a facultăţii dumneavoastră reprezintă o adevărată sărbătoare pentru întreaga comunitate academică şi, în primul rând, pentru voi, dragi absolvenţi şi profesorii cu care aţi lucrat în mod direct, dar şi un moment de reflecţie atât asupra anilor minunaţi ai studenţiei cât şi a ceea ce avem de făcut în viitor.

Un ciclu de studii universitare constituie o perioadă relativ scurtă din viaţa unui om, dar fiind vorba despre vârsta tinereţii – etapă de căutare a răspunsurilor la mari întrebări privind rostul şi sensul vieţii omului, de modelare a caracterului şi de plămădire a profilului profesional al tânărului, nu trebuie să uităm bogăţia atitudinilor şi virtuţilor morale superioare, a capacităţilor şi deprinderilor acumulate sau a idealurilor şi convingerilor nobile cărora le-aţi devenit părtaşi pe parcursul anilor de studenţie. Ca şi membri ai marii familii academice a UVVG din Arad, trebuie să remarc faptul că voi, dragi absolvenţi, aţi fost nu numai martori ai aniversării a 20 de ani de istorie instituţională – etapă în care universitatea a reuşit să se integreze în Spaţiul European al Învăţământului şi Cercetării, să devină o citadelă a ştiinţei, educaţiei şi promovării de valori multiculturale, să acumuleze un prestigiu pe plan naţional şi european, ci aţi fost actori inspiraţi şi viguroşi ai realizărilor recente cu care ne mândrim. Printre acestea, aş sublinia doar câteva: Universitatea noastră a obţinut calificativul de instituţie academică cu grad de încredere ridicat în domeniul asigurări calităţii procesului de învăţământ, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. A devenit membră a şapte organizaţii academice internaţionale dintre care le enumerăm: Asociaţia Universităţilor Europene, Alianţa Mondială a Universităţilor pentru Democraţie – cu sediul la New York şi a Magna Charta Observatory – cu sediul la Bologna. Anii şcolarizării dumneavoastră au coincis cu primele promoţii de doctoranzi ai universităţii noastre şi cu crearea Şcolii postdoctorale. Numărul de studenţi mobili a crescut în ultimii doi ani de 17 ori. Patrimoniul universităţii a sporit vertiginos în ultimul deceniu astfel încât spaţiile de învăţământ, dotările laboratoarelor didactice şi de cercetare ştiinţifică au creat premise pentru câştigarea a zeci de proiecte europene, granturi de cercetare obţinute prin competiţie, publicarea a sute de articole pe care le puteţi găsi în baze de date internaţionale şi a peste 900 de tratate, monografii şi cursuri universitare.

Dar, mai presus de toate acestea, corpul academic se mândreşte cu cei peste 35.000 de absolvenţi de nivel licenţă şi peste 12.000 de absolvenţi ai ciclului de studii masterale care, în marea lor majoritate, au reuşit să se integreze socioprofesional în specialitate. O parte însemnată din aceştia sunt vizibili în comunităţile, ramurile în care lucrează sau pe plan internaţional datorită performanţelor profesionale de excepţie obţinute în calitate de medici primari, magistraţi, profesori universitari, manageri de top, jurnalişti de prestigiu, demnitari ai statului român, campioni europeni şi mondiali în diferite ramuri sportive etc. Astfel de rezultate au fost posibile prin munca asiduă a întregii comunităţi academice, a eforturilor voastre, dragi absolvenţi, şi a familiilor din care proveniţi, datorită punerii în practică a conceptului de învăţământ centrat pe studenţi şi, nu în ultimul rând, a caracterului privat al universităţii noastre. Exemplele de bune practici europene, de rezultate pe plan profesional sau de modele de reuşită sunt valabile şi pentru voi.

Sunt convins că aveţi un potenţial superior în raport cu promoţiile anterioare, că posedaţi un nivel de pregătire profesională elevat pentru a vă afirma pe piaţa naţională şi europeană a muncii urmând să consolidaţi renumele dobândit de Alma Mater Aradensis. Personal, vă doresc deplin succes în carieră şi în viaţă, astfel încât să vă încadraţi cât mai firesc în familia alumnilor călăuziţi de << spiritul Goldiş >> menit să stârnească sentimente de mândrie din partea mentorilor voştri şi a naţiunii pe care o serviţi, a fost mesajul de felicitare adresat absolvenţilor sălăjeni.

N-au lipsit fotografiile cu colegii şi cadrele universitare pentru a le aminti absolvenţilor că mai au un pas de trecut pentru a deveni licenţiaţi în specializarea urmată în anii studenţiei. Iar pentru a marca o zi cu totul specială din viaţa lor, proaspeţii absolvenţi ai Universităţii de Vest Vasile Goldiş Arad – Filiala Zalău au petrecut în aceeaşi seară la banchetul organizat în cinstea încheierii cursurilor universitare.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »