Ultima zi de inscrieri pentru un post de profesor suplinitor

Magazin Salajean 4 august 2010 0

Ultima zi de inscrieri pentru un post de profesor suplinitorAstazi, pana la ora 15, este termenul limita pentru depunerea dosarelor in vederea obtinerii unui post de suplinitor in invatamantul salajean, pentru detasare in interesul invatamantului, pentru restrangere nesolutionata si pentru detasare la cerere prin concurs specific. In judetul Salaj au ramas nerepartizate in urma examenului de titularizare 104 norme complete si 93 de fractiuni de norma, posturi care se gasesc afisate la avizierul Inspectoratului Scolar Judetean Salaj.

Organizarea si desfa-surarea probelor practice sau orale in profilul postului, pentru candidatii care nu au sustinut aceste probe sau care au fost respinsi la aceste probe in zilele de 9 si 12 iulie de anul acesta, sunt programate pentru 5 august, iar concursul de suplinire este fixat pentru vineri, 6 august. La nivelul judetului Salaj, testarea pentru suplinitorii fara studii corespunzatoare va avea loc joi, la Scoala Gimnaziala Simion Barnutiu Zalau, incepand cu orele 10. Concursul pentru suplinire se va desfasura vineri, in aceeasi locatie, tot de la ora 10.

Candidatii vor sustine interviu, in cazul celor care candideaza pentru un post ca si personal calificat, sau proba scrisa si interviu, in cazul celor necalificati. Proba orala va cuprinde un subiect de specialitate si un subiect din didactica ori metodica disciplinei, elaborate in conformitate cu programele specifice pentru concursul de ocupare a posturilor didactice, catedrelor vacante sau rezervate in vigoare. Proba orala se evalueaza prin note de la 10 la 1 si are o pondere de doua treimi din nota finala, iar restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii in urma desfasurarii interviului de catre fiecare profesor de specialitate din comisie. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica a celor doua note acordate de catre fiecare profesor de specialitate, membru in comisie. Se considera promovati candidatii care obtin cel putin nota finala 5.

In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat, pot fi incadrati cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform metodologiei sau pana la venirea unui cadru didactic calificat, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului solicitat.

In 7 august se vor afisa rezultatele, in data de 9 august, in intervalul orar 9-12, se pot depune contestatiile, iar in data de 10 august vor fi afisate rezultatele finale.

Va urma a patra etapa de repartizare pe posturi didactice, catedre vacante ori rezervate, in sedinta publica, la nivel judetean, a cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate nesolutionata, a cadrelor didactice titulare care solicita detasare la cerere si a suplinitorilor calificati. Apoi, va avea loc repartizarea cadrelor didactice titulare prin detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata. Pe urma vor fi solutionate cererile cadrelor didactice titulare care beneficiaza de continuitate pentru detasare la cerere, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »