Totul despre examenul de definitivat, pe o nouă pagină de internet

Mihaela Oprea 10 ianuarie 2013 0
Totul despre examenul de definitivat, pe o nouă pagină de internet

Dascălii sălăjeni care doresc să participe la examenul de definitivat pot afla mai multe informaţii despre acest concurs prin intermediului unui nou site lansat, de curând, de Ministerul Educaţiei. Portalul http://definitivat.edu.ro oferă acces cadrelor didactice la metodologia-cadru referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ şi calendarul activităţilor.
Pe pagina de internet sunt postate programele complete pentru examenele de arte, educaţie fizică şi sport, matematică şi ştiinţe, învăţământ primar şi preşcolar pentru învăţători,educatori sau institutor, limbă şi comunicare, om şi societate şi tehnologii. Profesorii care au nelămuriri pot solicita informaţii colegilor pe forumului site-ului.
De asemenea, pe site sunt postate şi listele cuprinzând lista cuprinzând Hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior şi Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat.
Candidaţii au avut termen data de 15 decembrie, anul trecut, pentru depunerea fişelor de înscriere la examenul de definitivat din 2013. Până la data de 15 ianuarie, se vor introduce datele candidaţilor şi valida fişele acestora în aplicaţia informatică. Inspecţiile speciale la clasă se vor susţine până în 20 iunie, urmând să susţină proba scrisă în data de 18 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 27 iulie.
Subiectele, baremele de evaluare, modelele-cadru de subiecte şi baremele pentru proba scrisă se elaborează în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin de ministru pentru fiecare disciplină de examen, de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, căruia îi revine integral responsabilitatea respectării legislaţiei şi a procedurilor privind securizarea subiectelor.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »