Maghiarii şi romii, aşteptaţi la şcolile de poliţie

Magazin Salajean 25 mai 2011 0

Maghiarii şi romii, aşteptaţi la şcolile de poliţie

Tinerii care doresc să urmeze cariera de poliţist pot să se înscrie, şi în acest an, pentru a participa la concursul de admitere, atât la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Bucureşti, unde sunt disponibile 300 de locuri, cât şi la Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie Septimiu Mureşan Cluj-Napoca, unde au fost scoase la concurs aproximativ 800 de locuri. De asemenea, sunt disponibile pentru candidaţi un număr de 18 locuri la Academia Tehnică Militară Bucureşti – Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare, specializarea calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitatea naţională; în timp ce doar câte un loc este liber la Facultatea de Ştiinţe militare şi informaţii, specializarea finanţe-contabilitate, respectiv Facultatea de Ştiinţe administrative, specializarea intendenţă, din cadrul Academiei Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu.

Totodată, din cifra de şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2011-2012 în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, au fost stabilite locuri pentru cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale. Astfel, la Facultatea de Poliţie – specializarea Ordine şi Siguranţă Publică – sunt scoase la concurs 15 locuri pentru cetăţenii români de etnie maghiară, şase pentru cetăţenii români de etnie romă şi alte nouă pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale. La Şcoala de Agenţi de Poliţie din Câmpina, din cele 650 de locuri disponibile pentru bărbaţi şi femei se alocă: un loc pentru cetăţenii români de etnie romă şiu tot un loc pentru cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale. De asemenea, din cele 150 de locuri puse la bătaie la Şcoala de Agenţi de Poliţie din Cluj-Napoca, tot câte un loc este liber atât pentru cetăţenii români de etnie romă, cât şi pentru cei aparţinând altor minorităţi naţionale.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, pentru candidaţii de etnie maghiară recrutarea acestora se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu predare în limba maghiară, fapt care va fi atestat prin diploma de bacalaureat, foaia matricolă sau adeverinţă. Candidaţii în cauză vor proba apartenenţa la respectiva etnie prin adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituită a minorităţii, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie. Însă adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de etnie. Pentru candidaţii de alte etnii, inclusiv romi, este necesară o adeverniţă din partea unei organizaţii legal constituită a minorităţii, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie.

Criterii stricte de selecţie

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii. Astfel, tinerii trebuie: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011, dar nu mai mult de 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, precum şi să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat. Totodată, candidaţii trebuie să dea dovadă de un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni – cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani şi să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege. Tinerii pot opta pentru această carieră doar dacă au obţinut la purtare în perioada studiilor liceale media generală de minimum opt, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minimum 1,70 de metri bărbaţii şi 1,65 de metri femeile.

Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare. Recrutarea se realizează în raport de locul de domiciliu sau reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora. La nivelul judeţului Sălaj, informaţii suplimentare pot fi obţinute prin intermediul serviciului de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, cu sediul pe strada Tudor Vladimirescu nr. 14, Zalău, în zilele de luni şi joi, între orele 8:30-16, până la data de 3 iunie pentru instituţiile de învăţământ superior, respectiv la data de 1 iulie pentru şcolile postliceale. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0260-661285 interior 20119 şi pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ. Formularele sunt disponibile la adresa http://sj.politiaromana.ro, secţiunea Şcolarizare.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente: buletinul sau cartea de identitate în original; diploma de bacalaureat, în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţă în original, eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2010), în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu; şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copie legalizată.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »