Inspecţii şcolare generale în două şcoli sălăjene

Mihaela Oprea 27 februarie 2013 0
Inspecţii şcolare generale în două şcoli sălăjene

Două unităţi de învăţământ sălăjene sunt controlate de inspectorii şcolari, în cadrul unor inspecţii generale planificate pentru această săptămână. Rezultatele vor fi trecute într-un raport scris, pentru fiecare dintre unităţi, urmând ca pentru eventualele deficienţe inspectorii să emită măsuri de remediere.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Marcel Lucaciu, a declarat că inspecţiile vor avea loc la şcolile gimnaziale din Pericei şi Vârşolţ. “În aceste două unităţi se derulează în această săptămână inspecţii generale. Inspectorul Viorel Mărginean va realiza inspecţia la şcoala din Vârşolţ, iar inspectorul Flaviu Ardelean va efectua verificările necesare la şcoala din Pericei”, a afirmat Marcel Lucaciu.
Potrivit sursei citate, la finele inspecţiilor se vor întocmi rapoarte scrise ce vor fi prezentate ulterior consiliilor de administraţie din aceste şcoli. De asemenea, inspectorii vor dispune un plan de măsuri pentru remedierea eventualelor nereguli constatate, care sunt mai puţin propice sistemului de învăţământ. Fiecare şcoală va fi notată cu un calificativ.
inspecţiile generale şcolare se axează pe şapte arii, domenii tematice. Acestea vizează managementul şcolilor, programul activităţilor extracurriculare, calitatea activităţii personalului didactic, nivelul pregătirii şi perfecţionării elevilor, relaţia cu părinţii şi administraţiile locale, precum şi atitudinea elevilor faţă de calitatea actului educaţional. De asemenea, în cadrul inspecţiilor se verifică şi modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare, respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse.
În primul semestru al anului şcolar în curs s-au efectuat şase inspecţii şcolare generale. În urma acestora s-au acordat la domeniul “managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor umane, financiare, materiale şi informaţionale, respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor, calificative pentru prestaţii manageriale a conducătorilor unităţilor inspectate.
În urma inpecţiilor s-au punctat o serie de concluzii generale. Astfel, şcolile din judeţ şi structurile, unde este cazul, au un aspect îngrijit, se încadrează în normele de igienă, iar spaţiile şcolare sunt eficient folosite. Directorii unităţilor de învăţământ sunt interesaţi de stabilirea şi menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare a şcolii. Şcolile respectă legislaţia şi regulamentele privind curriculumul, evaluarea, finanţarea, drepturile elevilor şi protecţia acestora. Managerii şcolilor lucrează în general în echipă, actul decizional este asumat de întreaga conducere a şcolii.
Ca şi recomandări din partea inspecţiilor se numără creşterea numărului de asistenţe la ore, constituirea unei echipe de proiecte şi programe europene, precum şi monitorizarea de către directori, prin asistenţele la lecţii, dacă cadrele didactice participante la cursurile de formare utilizezază în activitatea didactică şi extracurriculară competenţele dobândite.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »