După 5 ani de pauză, trei şcoli din judeţ, verificate “la sânge”

Mihaela Oprea 23 octombrie 2012 2
După 5 ani de pauză, trei şcoli din judeţ, verificate “la sânge”

Trei unităţi de învăţământ din judeţ fac obiectul inspecţiilor şcolare generale anunţate, pentru zilele ce urmează, de către inspectorii şcolari sălăjeni. Conducerea acestor şcoli va trebui să se pregătească asiduu pentru prezentarea întregii activităţi şcolare, cu atât mai mult cu cât unităţile nu au mai fost verificate de acum 5 ani. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Marcel Lucaciu, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că aceste trei unităţi şcolare au fost anunţate luni, în cadrul unei preinspecţii, despre aspectele şi procedurile de inspecţie propriu-zisă. “Inspecţiile şcolare generale se vor desfăşura în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie. Scopul inspecţiei şcolare generale îl constituie monitorizarea şi evaluarea activităţii unităţii de învăţământ preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie. De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii de învăţământ preuniversitar cu legislaţia învăţământului în vigoare, cu politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei. Prin aceste inspecţii sunt vizate consilierea şi sprijinirea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi”, a declarat Marcel Lucaciu. Unităţile în care se va desfăşura inspecţia şcolară generală sunt: Şcoala Gimnazială “Aurelia şi Lazăr Cosma” Treznea, Şcoala Gimnazială din Buciumi şi Şcoala Gimnazială din Agrij. Potrivit sursei citate anterior, niciuna dintre aceste unităţi de învăţământ nu a mai fost cuprinsă într-o inspecţie şcolară generală în ultimii 5 ani. Echipele de inspecţie sunt formate fiecare dintr-un coordonator al inspecţiei şi şase inspectori şcolari de specialitate. La şcoala din Treznea, coordonator de inspecţie este Marcel Lucaciu, la şcoala din Buciumi – inspector Daniela Firicel, iar la şcoala din Agrij – Dorin Cosma. În timpul inspecţiilor se vor organiza întâlniri cu părinţii elevilor şi administraţia locală. De asemenea, se vor aplica chestionare elevilor, părinţilor acestora şi chiar cadrelor didactice pentru a verifica activitatea educaţională din şcoli. La finele inspecţiei se va întocmi un raport scris care va fi prezentat conducerii şi cadrelor didactice din unităţile şcolare verificate. “Directorii şcolari vor trebui, ulterior, să întocmească un plan de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul inspecţiei. Acest plan de măsuri va trebui pus în aplicare în termen de cel mult un an, după care unitatea va fi supusă unei noi inspecţii”, a precizat Lucaciu. Inspecţii şcolare generale sunt structurate în şapte arii tematice: managementul şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii sau în dezvoltare locală şi calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar; activitatea personalului didactic (proiectare, predare şi învăţare, evaluare, reglare sau remediere, diferenţiere a demersului educaţional); nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare); modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată) respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse; relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală şi atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ. Lista documentelor solicitate în cadrul inspecţiilor generale: o prezentare scrisă de director asupra activităţii unităţii de învăţământ care va cuprinde informaţii asupra situaţiei socio-economice a zonei, elevilor/copiilor, managementului instituţiei de educaţie, managementul resurselor financiare, al încadrării cu personal, al materialului didactic, al clădirilor, curriculum-ului şi planurilor de dezvoltare ale instituţiei de educaţie; un formular cu date statistice privind unitatea de învăţământ, completat de către director; rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale şi teste naţionale în ultimii trei ani, comparativ cu media la nivel judeţean şi naţional; raportul de evaluare internă al instituţiei de educaţie; documentele unităţii de învăţământ privind încadrarea personalului angajat şi managementul general; documentele privind politica unităţii de învăţământ; cel mai recent raport de inspecţie generală; orarul unităţii de învăţământ în perioada inspecţiei; orice altă informaţie pe care personalul instituţiei de educaţie doreşte să o furnizeze inspectorilor.

Comentarii

comments

2 Comentarii »

Comentariile venite din partea voastra cu privire la articolele prezentate pe website-ul nostru sunt apreciate de autorii materialelor si de ceilalti utilizatori, daca sunt exprimate intr-un limbaj decent. Ne rezervam dreptul sa nu publicam sau sa inlaturam de pe magazinsalajean.ro acele mesaje/comentarii/opinii licentioase (injurii, cuvinte obscene si atacul la persoana).

  1. Anonim 23 octombrie 2012 at 19:35 - Reply

    La Zouan nu vinit nimenea in controale.Avem pe Marcus cu pile la inspectoare..Este frumos iscoala noastre.

  2. Anonim 23 octombrie 2012 at 22:04 - Reply

    La Dorin Cosma dati de baut si totul va fi in regula.

Lasa un Raspuns »