Cursuri gratuite pentru profesorii de limba franceză

Magazin Salajean 7 mai 2012 0

Cursuri gratuite pentru profesorii de limba francezăCadrele didactice care predau limba franceză in unităţile de invăţămant sălăjene sunt invitate să participe la un amplu proiect finanţat din fonduri europene, in care este inclus şi Liceul Pedagogic Gheorghe Şincai din Zalău.

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii capitalului uman din Educaţie, oferind profesorilor de limba franceză un program de formare profesională centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene şi utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor moderne in predare şi evaluare.

Potrivit formatorului in proiect la nivelul de judeţ, profesor Natalia Pop, unitatea şcolară menţionată este unul dintre cele 100 de centre la nivel naţional in care profesorii care predau limba franceză au posibilitatea de a-şi dezvolta oportunităţile de carieră prin formare continuă. Scopul acestui proiect este formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice in vederea imbunătăţirii capacităţii de a utiliza metode active de invăţare. Acest program se conturează pe trei direcţii majore: dotarea unui laborator virtual de franceză, pregătirea cadrelor didactice prin cursuri de formare şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ in orele de limba franceză.In acest sens, ii invit pe toţi colegii mei, profesori de limba franceză, să se inscrie pe platformă in proiect la adresa de internet http://franceza-fsc.edu.ro.pentru a beneficia de formare continuă, in conformitate cu noile cerinţe adoptate in sistemul educaţional, a precizat Natalia Pop.

Instruirea in specialitate se face pe şase module şi vizează corelarea activităţilor cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Durata cursurilor este de 89 de ore de formare şi oferă cursanţilor un total de 40 de credite, dintre care 25 in specialitate şi 15 in informatică. Proiectul Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice se derulează pe o perioadă de 30 de luni şi este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »