Comunicat de presă

magazinsalajean 26 octombrie 2012 0
Comunicat de presă

Marţi 30 octombrie 2012 în Şcoala Gimnazială Dobrin se derulează activitatea de diseminare a proiectului de grant „Un zâmbet şi o rază de soare” proiect implementat în perioada martie-octombrie 2012 în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate, sprijinit de Fundaţia Centrul Educaţia 2000+ şi finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de urgenţă.
Proiectul se adresează elevilor proveniţi din medii defavorizate, elevi aparţinând minorităţilor naţionale, elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate şi a avut ca scop îmbunătăţirea calității educaţiei, a randamentului şcolar al elevilor şi facilitarea accesului la informaţie, prin activităţi extraşcolare şi nu în ultimul rând dezvoltarea parteneriatului școală – familie-comunitate locală.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost atinse graţie activităţilor derulate, activităţi care au avut un impact pozitiv asupra grupului țintă şi au dus la sporirea motivației pentru activitatea școlară; diminuarea absenteismului și abandonului școlar ; îmbunătățirea performanțelor școlare; însufleţirea respectului pentru valorile comunității, dezvoltarea spiritului de echipă; ameliorarea relațiilor dintre elevi, cadre didactice, părinți și comunitatea locală. În cadrul activităţilor au fost prezenţi, pe lângă elevii grupului ţintă şi echipa de proiect, şi reprezentanţi de seamă ai comunităţii locale, părinţi şi cadre didactice din şcolile structuri.
Proiectul se face cunoscut printr-un număr de 160 de pliante publicitare, o revistă dedicată proiectului (cuprinde activităţile întreprinse, opinii, sugestii ale participanţilor, chestionare aplicate, articole de presă, etc), un jurnal de impresii şi nu în ultimul rând prin punctul documentar special amenajat în incinta şcolii.
Pentru detalii şi informaţii suplimentare: profesor Petran Delia, manager proiect, tel. 0743-679334, deliapetran@yahoo.com.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »