Calificarea profesionala dobandita in Romania, recunoscuta peste hotare

Magazin Salajean 6 martie 2007 0

Calificarea profesionala dobandita in Romania, recunoscuta peste hotare

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul MMSSF 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificarii – pregatire si experienta profesionala – dobandite in Romania, in afara sistemului national de invatamant, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca ale judetelor, atesta calificarile prin eliberarea unui atestat.

Matolcsi Elisabeta, directorul executiv al Directiei Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei (DMSSF) Salaj, a declarat ca, in vederea obtinerii atestatului, cetatenii romani vor trebui sa depuna la sediile teritoriale ale institutiei, personal sau prin imputernicit, pe baza de procura, o documentatie. Aceasta va cuprinde: o cerere – tip de solicitare a eliberarii atestatului; cartea de identitate, copie si original; documentul care atesta calificarea dobandita in Romania, in afara sistemului national de invatamant, dupa caz; modelul comun european de curriculum vitae, completat de solicitant si cel putin o scrisoare de recomandare eliberata de angajator , relevanta pentru obtinerea atestarii solicitate.

Cererile de eliberare ale atestatelor, insotite de documentatia aferenta se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora. Directorul DMSSF Salaj a mai afirmat ca in cazul in care, in urma analizei documentatiei, se constata neregularitati privind documentele depuse, directiile de munca vor notifica acest lucru solicitantului, cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului de 30 de zile. Decizia de neacordare a atestatului, precum si neacordarea acestuia in termen pot fi contestate la instanta judecatoreasca competenta.

Directiile de Munca, Solidaritate Sociala si Familie ale judetelor elibereaza atestatul direct solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procura legalizata.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »