Alţi 52 de profesori vor funcţii de conducere

Magazin Salajean 21 iunie 2012 0

Alţi 52 de profesori vor funcţii de conducere

Peste 50 de angajaţi din invăţămantul sălăjean au completat formularele de inscriere online in vederea obţinerii calităţii de membru in Corpul naţional de experţi in management educaţional, pentru sesiunea iunie-iulie. Această structură le permite acestora ocuparea funcţiilor de conducere in sistemul educaţional.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, la această sesiune constituirea Corpului naţional de experţi in management educaţional au fost declaraţi admişi 52 de candidaţi, dintre care 50 de cadre didactice şi doi inspectori din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj.

La selecţie au dreptul să participe doar cadrele didactice care fac dovada acumulării a 60 de credite transferabile in cadrul unor programe acreditate de formare in domeniul managementului educaţional, cele titulare in invăţămantul preuniversitar sau intr-o unitate de invăţămant şi are cel puţin gradul didactic II. De asemenea, sunt eligibili doar candidaţii care au obţinut calificativul foarte bine in ultimii patru ani şi nu au fost sancţionat disciplinar in anul şcolar curent, care nu au fost lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de indrumare şi control in invăţămant prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală.

A doua sesiune se va desfăşura in perioada 5 iunie 2012 – 31 iulie 2012. Candidaţii au avut de completat formularul de selecţie on-line in aplicaţia informatică, astfel incat, in data de 18 iunie au fost afişate listele cuprinzand candidaţii admişi in această etapă. In intervalul 19-27 iunie, candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună la Inspectoratul Şcolar un portofoliu cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi in management educaţional.

Inspectoratele Şcolare vor transmite la Ministerul Educaţiei lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data inscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de indrumare şi control din inspectorat, precum şi dosarele acestora.

Urmează evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul Inspectoratului Şcolar, respectiv la nivelul Ministerului, astfel incat in 12 iulie să fie validate rezultatele selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişate rezultatele evaluării, in ordinea descrescătoare a punctajelor. După depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii, in data de 31 iulie vor fi intocmite şi afişate listele cuprinzand candidaţii promovaţi, după care cadrele didactice vor fi declarate promovate in Registrul naţional al experţilor in management educaţional.

La prima sesiune organizată la inceputul acestui an, 197 de profesori sălăjeni au fost admişi in Corpul naţional de experţi in management educaţional.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »