Absolvenţii de gimnaziu, testaţi la matematică

Magazin Salajean 22 iunie 2011 0

Absolvenţii de gimnaziu, testaţi la matematică

Aproximativ 2.600 de absolvenţi ai cursurilor gimnaziale din judeţul Sălaj susţin, astăzi, ultima probă scrisă a evaluării naţionale, la matematică. Evaluarea naţională se defăşoară anual într-o singură sesiune şi reprezintă modalitatea de evaluare a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Fără susţinerea acestui examen, elevii nu se pot înscrie la liceu.

Evaluarea naţională constă în susţinerea unor probe scrise, de limba română, limba maternă şi matematică, fiecare cu durata de 120 de minute. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 24 iunie, urmând ca depunerea contestaţiilor să se facă în aceeaşi zi, în intervalul orar 14-18. În funcţie de rezultatul obţinut, elevii vor avea şanse mai mari sau mai slabe să intre la liceul dorit. Înscrierea în clasa a IX-a se va face pe baza mediei de admitere. Aceasta reprezintă media aritmetică între media generală la evaluarea naţională şi media generală de absolvire a claselor gimnaziale.

La evaluarea naţională se pot prezenta atât absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare care nu au participat în nicio sesiune la unul din examenele naţionale: examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluarea naţională.

Dacă sunt prinşi cu cărţi ori cu instrumente electronice ce permit comunicarea sau stocarea informaţiilor, indiferent dacă au fost utilizate sau nu, elevii riscă să fie eliminaţi din examen. Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale în anul scolar 2010-2011, elevii nu au voie să pătrundă în sala de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări ce pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, telefoane mobile sau cu orice instrument electronic de calcul, de stocare a informaţiilor sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor menţionate poate conduce, după caz, şi la sancţionarea asistenţilor care supraveghează desfăşurarea examenului.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »