54 de posturi de conducere din școlile sălăjene vor fi scoase la concurs

Andreea Vilcovschi 15 mai 2017 0
54 de posturi de conducere din școlile sălăjene vor fi scoase la concurs

Un nou concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori de şcoli rămase neocupate ar urma să fie organizat în acest an, în perioada iulie-august. În acest sens, Ministerul Educaţiei actualizează metodologia de concurs, cu modificări şi propuneri transmise de către inspectoratele şcolare şi sindicate. Metodologia se află, deocamdată, în stadiu de proiect. În judeţul Sălaj, sunt 54 de posturi de conducere – 46 de directori și opt directori adjuncţi – ce nu au fost ocupate prin concurs, la începutul anului.
În ceea ce priveşte componenţa comisiei de concurs, dacă până acum era formată din persoane propuse de consiliul profesoral al şcolii respective şi reprezentanţi ai primăriei, în noua formulă, tot cu cinci membri, comisia va include inspectorul școlar general adjunct sau inspectorul școlar pentru management instituțional sau inspector şcolar, cu titlul de coordonator, respectiv patru membri (doi inspectori şcolari şi doi directori de la unităţi de învăţământ).
Reprezentanții autorităților locale vor fi doar observatori la concurs, nu membri în comisie, cum s-a întâmplat la concursul precedent. În cadrul probei scrise, care constă în rezolvarea în maxim 60 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale, vor fi evaluate elementele de legislaţie şcolară și competențele manageriale ale candidaților. De asemenea, testul grilă va fi diferenţiat, pentru candidaţii la posturile de directori ai unităţilor de învăţământ preşcolar, faţă de ceilalţi candidaţi.
În ceea ce priveşte evaluarea CV-ului, au fost propuse schimbări de punctaj. De exemplu, condiţia “doctorat în management educaţional ori în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea” va avea notată cu 0,5 puncte (până acum, 1 punct), “participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul educaţional, politici educaţionale, asigurarea calităţii educaţiei în ţară sau în străinătate”, cu 2 puncte (anterior, stagiile în ţară erau 1 punct, iar cele în străinătate, 1 punct) sau “experienţa în activitate”, cu 1,25 puncte (faţă de 1 punct).
La concursul organizat la sfârşitul anului 2016-începutul anului 2017, au fost ocupate doar jumătate dintre cele 113 funcții scoase la concurs. În 54 de unități de învățământ, fotoliile de director ori director adjunct au fost ocupate prin detașare în interesul invățământului.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »