Primariile salajene, prinse cu mata in sac

Magazin Salajean 1 martie 2012 0

Primariile salajene, prinse cu mata in sacCurtea de Conturi Salaj a evaluat in cursul lui 2011 performantele utilizarii fondurilor publice si modul de intrebuintare a banului public de catre administratia judeteana si autoritatile publice locale.

Misiunile de audit efectuate in anul 2011 la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale au avut ca obiectiv auditarea conturilor de executie aferente anului 2010 a bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiului si a judetului, a bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetele locale, a bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, inclusiv analiza si performanta gestionarii banului public, evaluarea existentei si bunei functionari a sistemelor de control si audit intern.

La selectarea entitatilor cuprinse in program s-a tinut cont de deficientele constatate in verificarile precedente, de natura financiar-contabila legate de gestionarea inadecvata a resurselor financiare publice, nerespectarea legii in administrarea patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, aplicarea unor proceduri de lucru inadecvate, abaterile cuprinse in rapoartele privind organizarea si realizarea activitatii de audit public intern rezultate din rapoartele transmise Curtii de Conturi. In perioada analizata au fost supuse auditului financiar conturile anuale de executie a 22 ordonatori principali de credite si a sapte ordonatori secundari si tertiari de credite a administratiilor publice locale. De asemenea, s-au realizat actiuni de control si de audit al performantei.

La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale au fost realizate 30 de actiuni, din care 29 au fost actiuni de audit financiar si o actiune tematica de control. Acestea au reliefat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri si nereguli ce au generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, fie prejudicii, ori au influentat calitatea gestiunii ecoomico-financiare a entitatilor verificate. Din totalul de 180 de ordonatori de credite la nivelul unitatilor administrativ teritoriale din Salaj, Curtea de Conturi Salaj a verificat 29 de unitati, din care 22 au fost ordonatori principali de credite (respectiv, 20 de primarii de comune, Primaria Zalau si Consiliul Judetean Salaj). Totodata, in anul precedent, s-au verificat: sase ordonatori tertiari de credite si un ordonator secundar de credite. In urma verificarilor efectuate la cele 29 de entitati, s-au identificat prejudicii in valoare de 9,978 milioane de lei si abateri financiar contabile in suma de 55,470 de milioane de lei. Cele mai mari prejudicii au fost semnalate la Primaria Bocsa, cu 3,063 milioane de lei, Primaria Hida, cu 1,050 milioane de lei, Primaria Criseni-731.000 de lei si Primaria Zalau-851.000 de lei. Potrivit Raportului privind finantele publice locale pe anul 2010 la nivelul judetului Salaj, neregulile identificate la Bocsa s-au datorat faptului ca s-a acceptat la plata si s-a decontat, cu incalcarea prevederilor legale, in cadrul investitiei de Alimentare cu apa si canalizare, lucrari neexecutate constand in camine si capace de vizitare, amenajare constructii la statiile de epurare si rezervoarele de apa (in suma estimata de 1,663 milioane de lei), au existat diferente de pret in cazul unor materiale decontate si au fost utilaje si echipamente tehnologice decontate si neachizitionate. In cazul Primariei Hida, cea mai mare pondere a abaterilor au detinut-o platile nelegale din anul 2010 pentru credite la cheltuielile de capital la patru obiective de investitii: lucrari neexecutate la Campusul Scolar, acceptarea de articole de deviz la preturi peste valoarea celor licitate (centrala scolii, la campus, la centrul medical), precum si acceptarea nelegala a indexarii preturilor in derularea lucrarilor la campusul scolar.

Municipalitatea, in neregula cu platile salariale

Municipalitatea a fost gasita cu abateri in cazul efectuarii de plati nelegale angajatilor si ordonatorilor tertiari – Serviciul de Politie Comunitara si Directia de Asistenta Sociala si Comunitara (reprezentand suplimente salariale pentru functionarii publici). In 2010 s-au acordat in perioada ianuarie-martie de catre Serviciul Public Politia Comunitara Zalau drepturi speciale pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii in baza contractului colectiv de munca, cu incalcarea prevederilor legale. Tot la nivelul Primariei Zalau, Curtea de Conturi Salaj a mai descoperit ca s-au acceptat si decontat cu incalcarea dispozitiilor legale, la unele obiective de investitii (amenajari trotuare, alimentare cu apa, canalizare), lucrari prevazute in devize, dar neexecutate pana la termenele stipulate in contracte, sau neexecutate pana la data efectuarii auditului. In cazul comunei Criseni, verificarile au scos la iveala faptul ca: s-au efectuat plati ilegale pentru lucrari neefectuate la baza sportiva, alimentarea cu apa a comunei, reabilitarea caminului cultural si canalizarea menajera, si s-au derulat plati pentru situatii de lucrari care contin materiale cu preturi mai mari decat cele din devizele de oferta (la lucrarile de canalizare si reabilitarea caminului cultural). Pe de alta parte, la nivelul entitatilor verificate din Salaj, cele mai mari abateri financiar-contabile s-au gasit la comuna Buciumi (19,19 milioane de lei), Virsolt (11, 654 milioane de lei) si Letca (10,766 milioane de lei). In cadrul misiunilor de audit, Curtea de Conturi Salaj a urmarit si verificat modalitatea de elaborare si fundadmentare a proiectelor de buget, legalitatea, necesitatea si oportunitatea modificarilor aduse prevederilor initiale si efectuarea virarilor de credite bugetare. Abateri s-au constatat la unitatile administrativ-teritoriale din Simisna, Cristolt, Buciumi, Maeriste si Hida. S-au constatat abateri la toate entitatile verificate in valoare de 35,636 milioane de lei. Abateri referitoare la neinregistrarea in evidenta contabila si gestionara a unor materiale si bunuri achizitionate s-au gasit la Agrij, Hida, Babeni, Bocsa, Virsolt, Cristolt, Halmasd, Valcau de Jos, Scoala Gimnaziala Maeriste, Napradea. La Primaria Creaca s-au identificat abateri (totalizand 4,656 milioane de lei) legate de intocmirea eronata a situatiilor financiare. La Buciumi au fost mentinute in evidenta contabila cladiri, in valoare de 18, 953 milioane de lei, cu toate ca acestea au fost instrainate cu ani in urma.

Nereguli depistate si la CJ Salaj

La nivelul Consiliului Judetean Salaj s-a facut decontul a 606 tone de material antiderapant fara documente justificative pentru transportul si depozitarea lui. Intre principalele constatari referitoare la Consiliul Judetean Salaj, evaluatorii au sesizat ca cele mai multe nereguli au aparut la aprobarea bugetului Clubului Sportiv de Handbal. Raportul explica faptul ca nu s-a tinut cont de excedentul din anul precedent in conditiile in care acesta face parte din veniturile clubului pe anul curent si, in consecinta, CJ a transferat fonduri catre club peste cota de asociere aprobata. Mai mult, s-au acordat lunar pentru toate zilele lucratoare tichete de masa si tichete cadou sportivelor si tehnicienilor, desi acestia au beneficiat in unele zile de alocatii de hrana. Curtea de Conturi Salaj a mai remarcat ca primariile salajene au utilizat credite pentru cheltuieli materiale efectuate pentru realizarea unor investitii fara a le inregistra in evidentele contabile (Hida, Simisna, Somes-Odorhei). Concluziile raportului evidentiaza faptul ca administratiile publice dovedesc o insuficienta procupare pentru asigurarea acuratetei datelor din situatiile financiar-contabile sau fiscale. Totodata, s-a apreciat ca patrimoniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale este necorespunzator gestionat si administrat, nu se acorda importanta cuvenita realizarii veniturilor (constatandu-se neconcordante intre obligatiile inregistrate in evidenta fiscala si cele declarate), nu se efectueaza controale la sediul contribuabililor in vederea verificarii realitatii declaratiilor depuse si a masei impozabile detinute si a tuturor obligatiilor datorate bugetelor publice, nu s-a procedat la efectuarea inventarierii materiei impozabile, activitatea de achizitii publice nu s-a desfasurat cu respectarea stricta a prevederilor legate, s-au majorat nejustificat cheltuielile entitatilor prin aplicarea unor reglementari proprii.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »