Amenzi de mii de lei aplicate unor agenți economici sălăjeni de către inspectorii de muncă

Controalele efectuate de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, în această săptămână, au vizat cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate, în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen care reprezintă o formă de evaziune fiscală.

În domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 76 agenți economici, iar dintre aceștia, 42 au fost sancționați prin aplicarea a șase amenzi și 61 de avertismente.

În urma controalelor au fost depistate șapte persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat; nerespectarea obligației de a elibera o adeverință de vechime în muncă la încetarea activității salariatului; neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă. Cuantumul amenzilor contravenționale aplicate a fost de 48.300 de lei.

Deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea prevederilor privind  sărbătorile legale; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară;    necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul general de evidență a salariaților, în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale și completarea Registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizia angajatorului.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 35 de agenți economici aplicându-se două amenzi în valoare totală de 9.000 de lei, pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse în controlul anterior, respectiv necomunicarea evenimentului soldat cu vătămarea corporală a lucrătorului, fiind aplicate și 34 de avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la neefectuarea controlului medical periodic și/sau la angajare; lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție; nerespectarea obligației de a stabili prin fișa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul sănătății și securității în muncă pentru toți lucrătorii; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție; lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate. Pentru toate deficiențele constatate, inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

 

 

Alte articole

One Thought to “Amenzi de mii de lei aplicate unor agenți economici sălăjeni de către inspectorii de muncă”

  1. Anonim

    daca vreau sa-l denunt pe in patron, care se foloseste de munca la negru, cum se poate proceda, fara sa afle patronal ci I-abagat mortul in casa?
    patronal are lucrari, in domeniul constructiilor, are contracte, dar nu are si muncitori in firma.

Leave a Comment