Salariaţii din sectoarele construcţii şi industrii, cel mai bine plătiţi

Mihaela Oprea 19 iulie 2012 0
Salariaţii din sectoarele construcţii şi industrii, cel mai bine plătiţi

Sălăjenii care lucrează în domeniile construcţiilor şi industriilor au cele mai bune salarii, comparativ cu angajaţii din celelalte sectoare ale economiei. Aceştia primesc lunar un venit mai mare decât salariul mediu brut pe economie la nivelul judeţului.
Potrivit studiilor realizate de Direcţia de Statistică Judeţeană Sălaj, câştigul mediu brut înregistrat în luna mai a anului în curs, la nivelul întregului judeţ, a fost de 1.468 de lei, în scădere faţă de lunile anterioare. “Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ în luna mai 2012 a fost de 1.468 de lei, mai mic cu 30,4 la sută faţă de câştigul salarial mediu brut pe economie, iar cel net de 1.080 de lei, mai mic cu 29,4 procente faţă de câştigul salarial mediu net pe economie. Faţă de luna anterioară, câştigul salarial mediu net pe total judeţ a scăzut cu 3,1 la sută, mai puţin cu 1,5 la sută pe total ţară. În luna mai 2012, câştiguri salariale nominale nete peste media pe judeţ s-au înregistrat la unităţile din ramura industrie şi construcţii”, se arată într-un comunicat de presă remis de instituţia menţionată anterior.
Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.

Cele mai slabe câştiguri, în servicii

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către operatorii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi.
Cele mai slabe venituri au fost încasate lunar de către angajaţii din sectorul serviciilor. Mai precis, câştigul salarial mediu brut pentru persoană a fost în luna mai a anului curent de 1.371 de lei, însemnând un venit mediu net de 1.007 lei.
În domeniile agricultură, vânătoare şi servicii anexe, lucrătorii au obţinut în aceeaşi lună de referinţă un câştig salarial mediu brut de 1.408 lei, respectiv un venit net de 1.040 de lei.
Cel mai bine plătiţi au fost angajaţii din ramura industriilor şi din construcţii. Mai precis, lucrătorii din aceste domenii au încasat lunar un venit net de 1.213 lei, reprezentând salariul mediu brut de 1.646 de lei.
Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Mai mulţi angajaţi

În ciuda actualei stări a economiei, numărul salariaţilor la nivelul judeţului a crescut, concomitent cu scăderea ratei şomajului. Potrivit aceleeaşi surse menţionate anterior, efectivul de salariaţi pe total judeţ la sfârşitul lunii mai, anul curent, a fost de 42.343 de persoane, mai mare cu 220 de persoane, în creştere cu 0,5 la sută faţă de luna precedentă şi cu 974 de persoane, respectiv mai mult cu 2,4 procente faţă de luna corespunzătoare din anul precedent.
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai a acestui an în judeţ a fost de 5.412 persoane, reprezentând 1,3 la sută din numărul total pe ţară al şomerilor, mai mic cu 6,7 la sută faţă de luna precedentă şi cu 14,6 la sută faţă de luna corespunzătoare din anul precedent. Numărul şomerilor aflaţi în plată la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă era de 1.861 de persoane.
Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2012 a fost de 5,1 la sută în raport cu populaţia activă civilă de la 1 ianuarie 2011, mai mare cu 0,5 la sută faţă de rata pe total ţară.
În luna mai 2012, în judeţul Sălaj, ponderea şomerilor înregistraţi, în populaţia stabilă de la 1 ianuarie 2011, în vârstă de 18-62 de ani, a fost de 3,6 la sută. În judeţele limitrofe, rata şomajului se prezintă astfel: Cluj – 3,8 la sută, Maramureş – 3,7 la sută, Satu Mare – 4,1 la sută, Bihor – 3,5 la sută. Cea mai mică rată a şomajului s-a înregistrat în judeţul Ilfov, de 1,5 la sută, iar cea mai mare în judeţele Vaslui şi Mehedinţi, de 8,6 la sută.

Rata inflaţiei, în creştere

Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net pe total judeţ şi indicele preţurilor de consum pe total ţară, în luna mai 2012 a fost de 96,7 la sută faţă de luna precedentă, de 95 procente faţă de luna decembrie 2011, de 98,4 la sută faţă de luna mai 2011 şi de 84,3 la sută faţă de anul 1990.
Rata inflaţiei, determinatã pe baza creşterii preţurilor de consum  la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii, în luna mai 2012, a fost de 0,20 la sută faţă de luna precedentǎ, de 1,69 la sută faţă de luna decembrie 2011 şi de 1,79 la sută faţă de luna mai 2011. Rata medie lunară a inflaţiei în perioada ianuarie-mai, anul curent, a fost de 0,3 la sută, faţă de 0,6 la sută înregistrată în perioada corespunzătoare din anul precedent.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »