S-a modificat Codul Fiscal

Magazin Salajean 9 octombrie 2007 0

S-a modificat Codul Fiscal

Executivul a adoptat, printr-o Ordonanta de Urgenta, modificarea Codului Fiscal. Avand in vedere problemele provocate de fenomenele meteorologice extreme produse in acest an si efectul lor asupra agriculturii, Guvernul a decis amanarea pana in 2009 a aplicarii impozitului de 2 la suta pentru veniturile obtinute din produsele agricole vandute la centrele specializate.

Impozitul pe venit

Una dintre modificari consta in includerea in categoria veniturilor impozabile ale persoanelor fizice a celor realizate sub forma castigurilor la jocurile de noroc tip cazino si masini electronice, nefiscalizate in prezent.

O alta modificare vizeaza cresterea plafonului lunar privind venitul neimpozabil din pensii de la 900 de lei (9 milioane lei vechi) la 1.000 de lei (10 milioane lei vechi).

Impozitul pe profit

Prin actul normativ adoptat de Guvern, s-a decis amanarea introducerii sistemului platii anuale a impozitului pe profit, cu plati anticipate efectuate trimestrial in contul impozitului pe profit anual, datorat de contribuabili. Prin prevederile Legii nr. 343/2006 a fost introdus un sistem simplificat de plata pentru impozitul pe profit, aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2007 de catre societatile bancare, sistem care urma sa fie generalizat, incepand cu 1 ianuarie 2008, pentru toti contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit. Avand in vedere dificultatile semnalate in procesul programarii veniturilor bugetare, s-a decis amanarea aplicarii acestui sistem de plata a impozitului pe profit, pentru restul contribuabililor, pana in anul 2010.

Ordonanta completeaza pentru organizatiile non-profit categoria veniturilor neimpozabile, cu sumele care apar ca urmare a neindeplinirii obligatiilor ce revin beneficiarilor de contracte de donatie si sponsorizare. Aceasta reglementare a fost introdusa avand in vedere faptul ca reglementarile actuale privind regimul fiscal aplicabil organizatiilor non-profit nu includ in categoria veniturilor neimpozabile veniturile de aceasta natura, obtinute in situatii exceptionale. De asemenea, pentru organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si patronale au fost introduse in categoria veniturilor neimpozabile veniturile realizate din despagubiri de la asociatiile de asigurare, pentru pagubele la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica, precum si a sumelor primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice.

Taxa pe valoarea adaugata

In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, modificarile aduse prin actul normativ au in vedere transpunerea in legislatia nationala a directivelor europene in domeniu. De asemenea, s-a decis eliminarea masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructii-montaj si livrarea de cladiri, parti de cladiri si terenuri. Ministerul Economiei si Finantelor estimeaza ca va avea influente pozitive de cash-flow asupra veniturilor bugetare.

O alta modificare consta in prelungirea pana la 31 decembrie 2011 a perioadei de aplicare a sistemului de plata la organele vamale a taxei pe valoarea adaugata aferenta importurilor de bunuri din state terte, aplicabil incepand cu data de 15 aprilie 2007. Incepand cu 2012, cand Romania isi va fi intarit sistemul de control TVA, va fi aplicat din nou masurile de plata simplificata a TVA pentru toti importatorii, la fel cum se aplica in prezent pentru importatorii care realizeaza importuri in anii precedenti de cel putin 150 milioane de lei. Masura privind prelungirea perioadei de aplicare a sistemului de plata la organele vamale a taxei aferente importurilor din state terte se estimeaza ca va avea influente pozitive de cash-flow asupra veniturilor bugetare.

Accize si alte taxe speciale

Ordonanta completeaza unele prevederi pentru realizarea unei mai bune compatibilitati cu acquis-ul comunitar: precizarea expresa a datei de aplicare a nivelului accizelor pentru tutunul prelucrat; revizuirea regimului de accizare pentru amestecurile cu cafea solubila, provenite din achizitii intracomunitare sau din operatiuni de import, in sensul asigurarii aceluiasi regim care se aplica unor astfel de amestecuri realizate in productia interna nationala; instituirea regimului de restituire a accizelor aferente cafelei verzi sau produselor de cafea achizitionate din afara Romaniei, atunci cand aceste produse sunt livrate ulterior catre alte state membre, asigurandu-se un sistem similar regimului aplicat operatiunilor de export; revizuirea bazei de impozitare a accizelor nearmonizate in cazul produselor provenite din productia nationala, in sensul alinierii acesteia la baza de impozitare aferenta acelorasi produse provenite din achizitii intracomunitare.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »