Reguli si responsabilitati noi pentru administratorii si contabilii de firma

Magazin Salajean 31 octombrie 2006 0

Ec. Alexandru Tamba considera ca noile reglementari cuprinse intr-un proiect de modificare a Legii contabilitatii, si care spun in principal ca situatiile financiare nu mai pot fi semnate de oricine, sunt cu un pas inainte pentru respectarea profesiei de contabil

Contabilii si administratorii firmelor trebuie sa se adapteze schimbarilor de macaz facute de Ministerul Finantelor. Reprezentantii firmelor care raspund de aplicarea reglementarilor contabile vor fi obligati sa se inregistreze la Oficiul Registrului Comertului, iar situatiile financiare consolidate vor fi insotite de o declaratie scrisa a conducerii societatii, prin care aceasta isi asuma responsabilitatea, noteaza Bloombiz. Aceste prevederi sunt incluse intr-un proiect de modificare a Legii contabilitatii 82/1991, potrivit expunerii de motive aferenta actului normativ, publicata, saptamana trecuta, pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice. Astfel, directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, respectiv persoanele fizice si juridice membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, va trebui sa se inregistreze la Registrul Comertului. In cazul grupurilor de companii, situatiile financiare anuale consolidate vor trebui sa fie insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea acestora, mai noteaza sursa citata. Declaratia va confirma ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si ca aceste situatii ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului. Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale companiilor, precum si ale societatilor-mama au obligatia colectiva de a se asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sunt intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.

Alte propuneri de modificare a Legii contabilitatii

In materialul citat se mai scrie: companiile vor fi obligate sa pastreze situatiile financiare anuale timp de 10 ani, fata de intervalul actual de 50 de ani, si vor depune o raportare anuala, al carei continut va fi stabilit prin ordin al ministrului Finantelor, potrivit unui proiect de modificare a Legii contabilitatii; raportarile anuale se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, insotite de dovada predarii situatiilor financiare anuale la Oficiul Registrului Comertului, pentru publicare; companiile care realizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale, respectiv raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, iar situatiile anuale vor fi pastrate timp de 10 ani. Aceste prevederi ar urma sa se aplice si sucursalelor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare consolidate. O societate-mama intocmeste atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate. Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se vor pastra in arhiva companiilor timp de 10 ani, de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani. Proiectul de modificare a Legii contabilitatii include o exceptie, astfel ca Ministerul Finantelor poate stabili, prin ordin, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani. Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor intocmi situatiile financiare anuale in cel mult 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. In cazul celorlalte entitati, termenul este de 120 de zile. Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc in sase luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, mai noteaza Bloombiz, pe baza proiectului de lege mentionat.

Modificari bune

Ec. Alexandru Tamba, de la firma Financiar Consult din Zalau, ne-a declarat ca se astepta la aceste modificari, si pentru ca a venit vremea respectarii muncii profesionistilor.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »