Raportarile anuale trebuie depuse pana vineri

Magazin Salajean 28 martie 2012 0

Raportarile anuale trebuie depuse pana vineriAnumite persoane juridice au obligatia sa depuna pana vineri raportarile anuale pentru 2011.

Potrivit Ordinului 52/2012 care stabileste regulile pentru depunerea situatiilor financiare corespunzatoare anului 2011, persoanele juridice aflate in lichidare trebuie sa depuna, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la Fisc o raportare anuala. Acest termen se implinesti vineri, 30 martie. Obligatia se aplica persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilitatii (82/1991), si anume societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice.

Ordinul amintit mai sus precizeaza, printre altele, ca persoanele juridice aflate in lichidare pot depune raportarile anuale direct la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata. Conform actului normativ, situatiile financiare anuale pentru persoanele juridice aflate in procedura de lichidare trebuie sa cuprinda urmatoarele formulare: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10); situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20); date informative (cod 30); situatia activelor imobilizate (cod 40).

Formularele Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Situatia veniturilor si cheltuielilor, Date informative si Situatia activelor imobilizate cuprinse in raportarea anuala la 31 decembrie sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, dupa cum se mentioneaza in Ordinul MFP. De asemenea, situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale fiscale a situatiilor financiare anuale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Astfel, pentru nedepunerea in termenul legal a situatiile financiare, amenda este cuprinsa intre 300 si 1.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare. Daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda variaza intre 1.000 si 3.000 de lei, in timp ce, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, poti plati pana la 4.500 de lei, dar nu mai putin de 1.500 de lei.

Mai mult decat atat, pentru neintocmirea si nesemnarea situatiilor financiare anuale, amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »