Precizări despre regimul fiscal al microîntreprinderilor

Olivian Vadan 25 ianuarie 2013 0
Precizări despre regimul fiscal al microîntreprinderilor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial, Partea I, 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Astfel, pentru anul 2013, persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care în 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal modificat, şi anume să realizeze venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului, au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro ori capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până în 25 martie 2013, inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013.
Persoanele juridice române, care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până în data de 1 februarie 2013, păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3 la sută, care se aplică asupra bazei de impozitare.

Termene de declarare a menţiunilor
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până în data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal, înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la Registrul Comerţului.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Microîntreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro vor comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Despre plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, selectând rândul “impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3 la sută la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »