Precizări de la Fisc: Sistemul TVA la încasare se aplică din 1 ianuarie 2013

Olivian Vadan 4 octombrie 2012 0
Precizări de la Fisc: Sistemul TVA la încasare se aplică din 1 ianuarie 2013

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj face cunoscut faptul că, prin Ordonanţa Guvernului 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, se va introduce sistemul taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, respectiv exigibilitatea taxei la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, începând cu 1 ianuarie 2013. Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este obligatorie pentru: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activităţii economice în România şi a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent, de la data înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă este înregistrată din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care aplică sistemul de la data înscrisă în decizia de înregistrare în registru.
Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, sau locul prestării, se consideră a fi în România.
DGFP Sălaj subliniază că, în 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013. În scopul aplicării acestor prevederi, persoana impozabilă care va aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »