Obligatoriu de ştiut în cazul plăţilor contribuţiilor sociale la Fisc

magazinsalajean 9 iulie 2012 0
Obligatoriu de ştiut în cazul plăţilor contribuţiilor sociale la Fisc

Contribuţiile sociale obligatorii sunt colectate, începând cu 1 iulie, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit noului Cod Fiscal.

Dacă nu ştiti exact ce aveţi de făcut, cui trebuie să vă adresaţi şi unde să platiţi, iată un mic ghid care să vă ajute în plata contribuţiilor.

Categorii de persoane vizate

Noile prevederi se referă la anumite categorii:
– persoanele care desfăşoară activităţi independente sau profesii liberale;
– persoanele care obţin venituri din agricultură sau silvicultură;
– persoane care au venituri din cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din străinătate şi alte venituri care se supun impozitului pe venit;
– persoane care nu realizează venituri impozabile;
– străinii care au obţinut o formă de protecţie în România.
Există şi excepţii, în privinţa contribuţiilor facultative pentru asigurări de sănătate achitate de străinii care solicită dreptul de şedere în România sau de către cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi contribuţiile de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii care se achită de către persoanele fizice care se încadrează la articolul 1, alin. 2 din OUG 158/2005 (persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006), aceştia urmând să plătească, în continuare, la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţin.

Unde se plăteşte

În cazul asigurărilor sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente, alte activităţi sau care nu obţin venituri, plata contribuţiei se va face în conturile deschise la trezoreriile operative ale statului.
Persoanele fizice vor vira contribuţia în contul deschis la trezoreria de stat, în funcţie de domiciliul fiscal.
Virarea sumelor se va face pe baza codului numeric personal.
În cazul pensiilor, persoanele din categoriile avute în vedere, care se vor autoriza pentru activităţile respective (independente) după data de 1 iulie 2012, vor completa şi vor depune declaraţia privind venitul asigurat la organul fiscal de care aparţine, în funcţie de domiciliu.
Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei privind venitul vor putea fi descărcate de site-ul ANAF. De asemenea, şi conturile bancare în care se vor putea face plătile pentru contribuţiile sociale vor fi disponibile tot pe site-ul ANAF.

Olivian Vădan

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »