Modalitatea de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA

Olivian Vadan 16 octombrie 2012 0
Modalitatea de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. 9 lit b) – d) din Codul Fiscal şi pentru aprobarea unor formulare. Organele fiscale anulează înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile dacă este delarată inactivă, dacă a intrat în inactivitate temporară, dacă sunt fapte înscrise în cazul fiscal, dacă pe parcursul a şase luni consecutive nu a depus niciun decont de TVA, dacă în deconturile de TVA depuse pentru şase luni consecutive nu sunt evidenţiate operaţiuni economici, dacă persoana respectivă nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA şi în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa TVA.
În cazul persoanelor cărora le-a fost anulată înregistrarea din cauza faptelor înscrise în cazier, acestea depun la organul fiscal cererea de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu un certificat constator emis de registrul comerţului din care să rezulte datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor la data depunerii cererii. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi organul fiscal respinge cererea, atunci poate fi depusă o nouă cerere după remedierea deficienţelor care au condus la respingerea primei cereri. Pentru persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că nu au declarat pe ultimele şase luni, acestea se pot înregistra dacă depun deconturile de TVA pe o perioadă de şase luni consecutive anterioare anulării înregistrării. De asemenea, trebuie depusă o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele stabilite deconturile de TVA. La acestea se adaugă certificatul constator de la Registrul Comerţului cu datele de indentificare ale asociaţilor. Persoanele care nu mai sunt plătitoare de TVA pentru că timp de şase luni nu s-au evidenţiate operaţiuni economice în deconturile de TVA au la dispoziţie un termen de 180 de zile pentru depunerea cererii, în caz contrar fiind respinsă. În toate cele trei cazuri, dacă organul fiscal constată că documentaţia depusă pentru înregistrarea în scopuri de TVA este incompletă va notifica solicitantul. Dacă acesta nu se prezintă în termen de 15 zile, atunci cererea va fi respinsă. O. V.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »