Miercuri – termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Magazin Salajean 23 aprilie 2012 0

Miercuri - termen pentru mai multe obligaţii fiscaleDirecţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj informează contribuabilii că, pană miercuri, trebuie să depună la administraţiile fiscale, după caz: declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie, trimestrului I al anului 2012, formular 100; declaraţia privind distribuirea intre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite intre contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din Romania; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice romane pentru activităţi din Romania şi străinătate), pentru trimestrul I al anului 2012; declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii martie 2012, trimestrului I al anului 2012, formular 112; declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate in Romania şi de către persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate in Romania – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2012, formular 224; declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentand plată anticipată trimestrială in contul impozitului pe caştigul net anual impozabil pentru caştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat părţile sociale şi valorile mobiliare in cazul societăţilor inchise, formular 225, pentru trimestrul I al anului 2012; decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie, trimestrului I al anului 2012, formular 300 – decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pană la 10 martie 2012; decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii inregistraţi in scopuri de TVA, şi care au efectuat achiziţii intracomunitare in luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neinregistraţi şi care nu au obligaţia inregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile; declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, care se depune pană la 25 inclusiv, a lunii următoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, pentru declararea şi plata TVA aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii efectuate şi achiziţiilor de bunuri şi de servicii efectuate ulterior anulării codului de inregistrare in scopuri de TVA; declaraţia recapitulativă privind livrările, achiziţiile, prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate in luna martie 2012, formular 390 VIES; declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate in luna martie, trimestrul I al anului 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunar şi trimestrial.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »