Masuri de simplificare si imbunatatire a administrarii fiscale, in Noul Cod Fiscal

Magazin Salajean 16 decembrie 2011 0

Masuri de simplificare si imbunatatire a administrarii fiscale, in Noul Cod FiscalProiectul de modificare a Codului Fiscal, elaborat de Ministerul Finantelor Publice (MFP) prevede masuri de simplificare si imbunatatire a administrarii fiscale, precum si masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Proiectul de act normativ introduce reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si prevede acordarea deductibilitatii in proportie de 50 la suta a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii direct productive, la calculul impozitului pe profit si impozitului pe venit precum si acordarea unei deductibilitati in proportie de 50 la suta a TVA-ului la achizitia acestora si a combustibilului necesar functionarii lor, fata de situatia actuala cand aceste cheltuieli sunt nedeductibile in totalitate. De asemenea, documentul mentioneaza crearea posibilitatii de a solicita scoaterea din evidenta ca platitori de TVA in tot cursul anului curent si aplicarea regimului special de scutire pentru contribuabilii care in anul precedent nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei cifra de afaceri si solicitarea prezentarii cazierului judiciar la inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari numai pentru asociatii seminificativi, care detin cel putin 5 la suta din capitalul social, in comparatie cu reglementarea actuala care nu prevede niciun prag de semnificatie.

In ceea ce priveste imbunatatirea administrarii fiscale, noul Cod Fiscal prevede instituirea de masuri drastice de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfasoara activitati economice, nu depun deconturi de TVA o anumita perioada, sau sunt implicate in fapte de evaziune fiscala, instituirea obligatiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activitati independente pe baza normelor anuale de venit, la determinarea venitului net anual in sistem real, in cazul contribuabililor care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil comparativ cu cel aplicat persoanelor juridice din categoria microintreprinderi, precum si unificarea legislativa si a administrarii fiscale pentru contribuabilii persoane fizice obligati la plata contributiilor sociale in mod similar cu unificarea realizata in cazul persoanelor juridice incepand anul 2011 (Declaratia 112) prin declararea si plata acestor contributii la o singura institutie – ANAF.

Ca masuri pentru simplificarea declararii si platii impozitelor, este reglementata posibilitatea de declarare si stabilire a impozitului pe baza normelor de venit pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv, fara a mai fi obligatorie autorizarea si inregistrarea acestora ca PFA. Contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului si in sistem real. De asemenea, in noul Cod Fiscal figureaza eliminarea obligatiei de declarare a veniturilor obtinute de proprietari din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin reglementarea mecanismului de percepere a impozitului prin retinere la sursa si plata acestuia de catre platitorul de venit (arendas), impozitul fiind final, precum si simplificarea modului de stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole vegetale si de sistemul de impunere ales de contribuabil, pe baza de norma de venit sau sistem real.

Documentul mai prevede si acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru cladirile concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

In cazul cladirilor reevaluate ce apartin persoanelor juridice, institutii de credit, care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), la determinarea valorii impozabile se are in vedere valoarea rezultata din raportul de evaluare aprobat de consiliul de administratie si depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »