Mai mulţi bani pentru fermele ecologice

Olivian Vadan 26 septembrie 2012 0
Mai mulţi bani pentru fermele ecologice

Termenul până la care fermierii pot depune cererile pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică s-a prelungit până în data de 15 octombrie. Suma totală care se va acorda la nivel naţional a fost suplimentată cu 1 milion de euro. De asemenea, nu mai este valabilă clauza care spunea că fermierii cu datorii la bugetul de stat nu pot accesa această măsură.
La început de toamnă, s-a decis, în sfârşit, să se facă ceva pentru ca toţi cei care practică agricultura ecologică să poată accesa fonduri nerambursabile. Astfel, s-a modificat, prin hotărâre de guvern, HG 759 /2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică. Pentru accesarea ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, solicitantul trebuia, până acum, să facă dovada lipsei datoriilor restante la bugetul de stat sau bugetul local. Noua Hotărâre de Guvern, elimină obligativitatea prezentării acestei dovezi. O altă veste bună este faptul că prin actul normativ respectiv s-a decis creşterea cu 1 milion de euro a plafonului alocat schemei de ajutor specific destinat producătorilor agricoli ecologici, de la 3.098.000 la 4.098.000 de euro. De asemenea, termenul de depunere a cererii de finanţare a fost prelungit până în 15 octombrie 2012. În ceea ce-i priveşte pe producătorii care au încheiat contracte de prestări servicii cu un organism de inspecţie şi certificare căruia i-a fost retrasă aprobarea, termenul pentru eliberarea certificatului şi depunerea cererilor a fost prelungit până în 15 decembrie a.c.
Pot accesa această măsură de sprijin persoanele fizice sau juridice a căror exploataţii sunt înregistrate în fiecare an pentru care se solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, prin Direcţiile Agricolă de Dezvoltare Rurală Sălaj. În plus, fermierii trebuie să deţină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene şi aprobat de către MADR, dar şi documente justificative în care se mentionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1 – 2 – 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine etc., emis de organismul de
inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul. O condiţie esenţială pentru a accesa aceste fonduri este de a menţine exploataţia în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani. Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau din apicultură. Cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se depun la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Sălaj.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »