Finanţele reamintesc că TVA poate fi dedus şi pe bază de bon fiscal

Olivian Vadan 25 aprilie 2013 0
Finanţele reamintesc că TVA poate fi dedus şi pe bază de bon fiscal

Reprezentanţii Fiscului le reaminteşte contribuabililor că ultimele modificări legislative le permit să deducă TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bon fiscal. Astfel, începând cu 14 martie, operatorii economici pot să emită facturi simplificate dacă valoarea acestora este de cel mult 100 de euro, inclusiv TVA.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că, având în vedere că bonurile fiscale conţin elementele minimale ale unei facturi simplificate, şi acestea pot constitui documente pe baza cărora se poate deduce TVA. Pentru orice achiziţii de bunuri şi servicii s-a prevăzut că TVA poate fi dedusă de beneficiar, în condiţiile legii, pe bază de bonuri fiscale a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, dacă furnizorul sau prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe bază de bonuri fiscale. De asemenea, de reţinut că la aceeaşi dată şi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului. Orice comerciant care doreşte să deducă TVA prin bonuri fiscale pot să îşi adapteze softurile aparatelor de marcat electronice fiscale, mai arată sursa citată.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »