Facilitatea privind reducerea penalitatilor de intarziere expira la sfarsitul lunii

Magazin Salajean 20 iunie 2012 0

Facilitatea privind reducerea penalitatilor de intarziere expira la sfarsitul lunii Directia Generala a Finantelor Publice Salaj reaminteste contribuabililor ca, potrivit OG 30/2011, pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se reduc cu 50 la suta daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

Penalitatile de intarziere reprezinta sanctiunea pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, respectiv suma datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Facilitatile fiscale mentionate se aplica pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si transmise spre recuperare ANAF si se acorda, in functie de structura obligatiei, de urmatoarele autoritati: ANAF, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligatiile fiscale administrate de acestea; Autoritatea Nationala a Vamilor, prin organele sale subordonate, pentru obligatiile fiscale administrate de aceasta; directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice (MFP) pentru obligatiile stabilite de acestea si transmise spre recuperare ANAF.

Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda reducerea cu 50 la suta a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50 la suta a unei cote de 50 la suta din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate sau stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012.

In vederea acordarii facilitatilor fiscale contribuabilii interesati pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse prin plata sau compensare, precum si a celor care pot face obiectul facilitatii.

In situatia in care contribuabilii sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata si nu au depus la organul competent cererea prin care solicita situatia obligatiilor de plata exigibile, vor solicita acordarea facilitatii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »