Declaraţiile fiscale “scadente” în 31 ianuarie

Olivian Vadan 21 ianuarie 2013 0
Declaraţiile fiscale “scadente” în 31 ianuarie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că, că până în 31 ianuarie, inclusiv, contribuabilii trebuie să depună la administraţiile fiscale o serie de declaraţii fiscale. Una dintre ele este Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică care trebuie depuse de persoanele juridice care optează pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, persoanele juridice care optează pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozitului pe profit, de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, de către persoanele impozabile care, în anul fiscal 2012, au avut obligaţii declarative lunare la TVA, dar au realizat în cursul anului 2012 o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere de până la 100.000 de euro şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2012 precum şi de către persoanele impozabile care, în anul fiscal 2012, au avut obligaţii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat în cursul anului 2012 o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro inclusiv, în vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2013, a obligaţiei declarative lunare.
O altă declaraţie este Formularul 200 – “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” care trebuie depusă de persoanele fizice care începând cu anul fiscal 2013 optează pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă şi care în anul 2012 au fost impozitate la norma de venit (inclusiv activităţile agricole), care în anul 2012 au obţinut venituri din închirieri, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli şi care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli. Acelaşi formular mai trebuie depus de persoanele fizice care în anul 2012 au fost impozitate la norma de venit şi au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, persoanele fizice care solicită revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 – 5 camere inclusiv.
Formularul 012 – ““Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, trebuie depus de contribuabilii care optează pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, în timp ce Formularul 600 – Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” trebuie depus de persoanele fizice autorizate (inclusiv întreprinderile individuale şi membrii întreprinderilor familiale), persoanele care desfăşoară profesii libere şi persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale.
Tot până la finele acestei luni trebuie depus şi Formularul 601 – “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală privind contribuţia de asigurări sociale.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »