Declaratiile de venit pe anul 2011, depuse pana in 25 mai

Magazin Salajean 17 mai 2012 0

Declaratiile de venit pe anul 2011, depuse pana in 25 mai

Directia Generala a Finantelor Publice Salaj reaminteste contribuabililor ca, vineri, 25 mai, este termen limita pentru depunerea declaratiilor aferente veniturilor realizate in anul 2011, respectiv: Declaratia privind veniturile realizate din Romania, formular 200; Declaratia privind veniturile realizate din strainatate, formular 201.

Declaratia privind veniturile realizate din Romania, formular 200, se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, in 2011, au realizat venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Declaratia privind veniturile realizate din strainatate, formular 201, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta.

Declaratia se depune pentru veniturile din strainatate, impozabile in Romania din: profesii libere; activitati comerciale; valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala; cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole; dividende; dobanzi; premii; jocuri de noroc; transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal; castiguri din transferul titlurilor de valoare; castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare; alte venituri din investitii; pensii; alte venituri impozabile potrivit Codului Fiscal.

Formularele 200 si 201 pot fi obtinute direct, gratuit, de la sediile administratiilor fiscale, sau se pot descarca de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Persoane fizice/ Descarcare declaratii PF – in cazul depunerii declaratiilor online.

Dupa completare, formularele pot fi depuse: la administratia fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul are domiciliul fiscal sau transmise prin posta, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de catre contribuabili; prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de catre contribuabilii persoane fizice detinatori de certificate digitale, care semneaza in nume propriu declaratia. Dupa transmitere electronica, contribuabilii sunt obligati sa consulte starea declaratiei prin vizualizarea acesteia, accesand http://www.anaf.ro/StareD112.

Depunerea Declaratiei privind veniturile realizate din Romania, formular 200, precum si a Declaratiei privind veniturile realizate din strainatate formular 201, dupa 25 mai 2012, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »