Declararea TVA la bugetul de stat, prin formularul 311

Magazin Salajean 18 aprilie 2012 0

Declararea TVA la bugetul de stat, prin formularul 311Directia Generala a Finantelor Publice Salaj informeaza contribuabilii persoane impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) ca, in aceasta luna, a fost aprobat Ordinul presedintelui ANAF referitor la modelul si continutul formularului 311 – Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Formularul 311 se utilizeaza la declararea sumei reprezentand taxa pe valoarea adaugata, de plata la bugetul de stat, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat si care au efectuat, in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari de bunuri sau prestari de servicii, respectiv achizitii de bunuri sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care intra sub incidenta art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, carora organele fiscale le anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA, sunt: persoanele impozabile declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; persoanele impozabile care au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii; persoanele impozabile ai caror asociati sau administratori sau persoanele impozabile insasi, care au inscrise in cazierul fiscal infractiuni sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz); persoanele impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de taxa, dar nu sunt declarate inactive si nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit legii; persoanele impozabile care in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri sau prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Declaratia se depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea TVA pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate sau achizitiile de bunuri si servicii pentru care persoana este obligata la plata taxei.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »