Comunicat de presă

SC DIANDRA IMAGES SRL, cu sediul în Oras Simleu Silvaniei, Str. Partizanilor, nr. 1/A, Judet Salaj, Romania, derulează, începând cu data de 05.03.2018 si avand ca termen de finalizare data de 31.01.2019, proiectul „ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA SC DIANDRA IMAGES SRL”, cod SMIS 107374, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1340 / 05.03.2018.
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1.310.214,38 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 873.215,49 lei.
Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societatii prin achizitia de echipamente noi si moderne, crearea si mentinerea de noi locuri de munca care sa dezvolte si sa extinda capacitatea de productie, sa automatizeze principalele procese tehnologice si sa duca la cresterea cifrei de afaceri.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Diana Georgiana POP
Funcţie: Administrator
Tel. 0747 966 646, e-mail: contact@diandraimages.ro

One Thought to “Comunicat de presă”

  1. I.C.

    Foarte interesant ce scrie Biandra. Dar de ce se publică? Nu aveți despre ce sau nu știți scrie?

Leave a Comment