Chiria şi arenda vor genera datorii la Fondul se Sănătate

Sălăjenii care au venituri din chirii sau încasează bani din arendarea terenurilor agricole trebuie să ia în calcul faptul că, începând cu 1 ianuarie 2014, vor datora Fiscului contribuţii la Fondul de Sănătate. Potrivit unei recente modificări a Codului Fiscal, a V-a la număr numai în anul curent, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (adică prin închiriere, închirierea locuinţelor proprietate personală în scop turistic, arendă) datorează, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizează, pe lângă impozit în cota de 16 la sută, şi contribuţia de asigurări sociale de Sănătate în cotă de 5,5 la sută.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei regionale a Finanţelor Publice, baza de calcul lunară pentru CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de baza minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia şi nu poate depăşi cinci salarii medii brute. Altfel spus, baza de calcul nu poate fi mai mică de 800 de lei (adică salariul minim brut în 2013) şi nici mai mare 11.115 lei (adică de cinci salarii medii brute, cu menţiunea că în 2013 salariul mediu brut este de 2.223 lei). Cu alte cuvinte, baza lunară de calcul a CASS pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă, este, după caz: diferenţa între venitul brut şi cheltuiala deductibilă, determinată prin aplicarea cotei de 25 la sută la venitul brut; diferenţa între totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri; valoarea anuală a normei venit raportată la cele 12 luni ale anului. Pentru astfel de venituri contribuabilii au obligaţia să efectueze în cursul anului plăţi anticipate, trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru. Excepţie de la această regulă fac contribuabilii care realizează venituri din arendă, unde în mod evident nu se cunoaşte decât după recoltare venitul ce va fi plătit de arendaş. La cei unde se aplică regula reţinerii la sursă de către arendaş a impozitului, aceasta se extinde şi pentru CASS, cu menţiunea că baza de calcul este diferenţa între venitul brut şi cheltuiala deductibilă de 25 la sută din venitul brut. Pentru cei care închiriază camere în scop turistic plata contribuţiei se face în două rate egale, până la 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
De precizat că obligaţiile anuale de plată a contribuţiei la CASS se determină, de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza datelor din declaraţiile estimative de venit/ norma de venit şi a declaraţiei privind venitul realizat. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţie la sistemul de pensii.

Alte articole

2 Thoughts to “Chiria şi arenda vor genera datorii la Fondul se Sănătate”

  1. oare pana cand ve ti mai pune biruri pe noi?era mai corect sa reduceti numarul de salariati de la primarii si prefecturi ca prea sunt multi care nu au nici o treaba pe acolo

  2. mm

    MAI AVETI CEVA DE IMPOZITAT PROSTIA

Leave a Comment