Ce documente trebuie depuse la Fisc până marţi

Olivian Vadan 24 septembrie 2012 0
Ce documente trebuie depuse la Fisc până marţi

Declaraţiile care trebuie depuse până marti, inclusiv, îi vizează atât pe plătitorii de tva, cât şi cei care au ieşit din această categorie. Funcţionarii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sălaj informează contribuabilii că până în 25 ale lunii trebuie să depună la Fisc, după caz, următoarele documente: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august formular 100; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii august 2012, formular 112; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2012, formular 300, care se depune şi de către contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi pentru care se datorează TVA, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii august 2012, formular 224; Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna august 2012, formular 390 VIES; Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna august 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară; Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, care se depune până în 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, pentru declararea şi plata TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate sau achiziţiilor de bunuri şi de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »