Actualizarea codului CAEN este gratuita

Magazin Salajean 28 martie 2008 0

Actualizarea codului CAEN este gratuitaConform unei Hotarari de guvern publicate ieri in Monitorul Oficial, actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 se face fara plata taxelor aferente inregistrarii mentiunii in registrul comertului.

Actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2, intrat in vigoare la 1 ianuarie, se realizeaza, in cazul judetului nostru, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Salaj, la cerere, fara plata taxelor aferente inregistrarii mentiunii in registrul comertului, ne-a declarat ieri Laura Eugenia Vadan, directorul institutiei amintite. Conform aceleiasi surse, aceasta facilitate se aplica pana la data de 1 martie 2009.

Reprezentantul legal al persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate sau asociatiilor familiale, sau imputernicitul acestora are obligatia sa precizeze domeniul principal sau activitatea principala, clasificata conform CAEN Rev. 2. Actualizarea obiectului de activitate se va inregistra in registrul comertului de pe langa tribunal, fara a exista obligatia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si a depunerii actului constitutiv actualizat. In situatia in care se solicita modificarea actului constitutiv, precum si actualizarea obiectului de activitate, solicitantul va depune o cerere de inregistrare si separat o cerere de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2. Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal va efectua actualizarea si va elibera solicitantilor un nou certificat de inregistrare. La cererea comerciantilor, se va elibera si un extras de registru cuprinzand obiectul de activitate actualizat conform CAEN Rev. 2, cu specificarea domeniului principal si activitatii, operatiune ce va fi taxata conform legii. Certificatele constatatoare emise potrivit Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, eliberate conform procedurilor de solutionare a cererilor existente anterior intrarii in vigoare a Ordinului din 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, isi pastreaza valabilitatea insotite de extrasul de registru prevazut anterior. Cererile de actualizare, insotite de documentele prevazute de reglementarile in vigoare, pot fi transmise si prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind considerata data inregistrarii cererii. In cazul in care comerciantul solicita si eliberarea extrasului de registru, corespondenta va contine si dovada privind achitarea taxelor si tarifelor legale pentru eliberarea extrasului de registru si pentru comunicarea prin posta de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a documentelor care atesta inregistrarea actualizarii obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 in registrul comertului.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »