31 ianuarie – termen pentru o serie de obligaţii fiscale

Olivian Vadan 28 ianuarie 2013 0
31 ianuarie – termen pentru o serie de obligaţii fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj informează că, până joi, 31 ianuarie, trebuie depuse la administraţiile fiscale, după caz: declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010, care se depune de către persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit sau plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii, respectiv impozit pe profit (persoanele impozabile plătitoare de TVA pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA de la lună la trimestru, respectiv de la trimestru la lună, după caz; plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru schimbarea perioadei fiscale la impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale lunar sau trimestrial, după caz); notificarea privind modificarea sistemului anual sau trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, formular 012, care se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, şi care optează pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial; declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070, care se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA de la lună la trimestru, respectiv de la trimestru la lună, după caz (plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru schimbarea perioadei fiscale la impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale lunar sau trimestrial, după caz); declaraţia privind venitul estimat sau norma de venit, formular 220, care se depune de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care au obligaţii declarative prevăzute la art. 49, alin. (9), art. 62^1, 62^2 şi 81 Cod Fiscal; declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600, care se depune de către întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, care desfăşoară activitate în anul 2013 şi care nu sunt asiguraţi în sistemul public de pensii sau în sisteme proprii de asigurări sociale, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (CAS – 31,3 la sută).

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »