25 octombrie – termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Olivian Vadan 24 octombrie 2012 0
25 octombrie – termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj informează contribuabilii că joi este ultima zi în care, în termen legal, se pot depune la administraţiile fiscale, după caz: declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III al anului 2012, formular 100; declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii septembrie 2012, formular 112; declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2012, formular 224; decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie, trimestrului III al anului 2012, formular 300 – decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 septembrie 2012; decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, pentru care se datorează TVA, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile; declaraţia recapitulativă privind livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie 2012, formular 390 VIES; declaraţie informativă privind livrările sau prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie, trimestrul III al anului 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară; declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul III al anului 2012; declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225, pentru trimestrul III al anului 2012; notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, care se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »