25 februarie, termen de depunere a două formulare

Olivian Vadan 13 februarie 2013 0
25 februarie, termen de depunere a două formulare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut faptul că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri, realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei, au obligaţia să depună formularul 392A “Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2012”.
Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei, au obligaţia să depună formularul 392B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2012”.
Personele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni scutite fără drept de deducere, nu au obligaţia depunerii formularului 392B “Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul 2012”.
Termenul de depunere a acestor formulare pentru anul fiscal 2012 este până luni, 25 februarie, inclusiv.
Declaraţiile, în format hârtie, însoţite de formatul electronic, se depun la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată.
Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/ProgrameUtile.
Modelul şi conţinutul formularelor fiscale 392A şi 392B, precum şi instrucţiunile de completare a acestora sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, cu modificările ulterioare.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »