25 aprilie – termen pentru unele obligaţii fiscale

Olivian Vadan 18 aprilie 2013 0
25 aprilie – termen pentru unele obligaţii fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că, până joi, 25 aprilie 2013, după caz, trebuie depuse la administraţiile fiscale: notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097, care se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare” a căror perioadă fiscală este luna sau trimestrul şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna martie 2013 sau în trimestrul I; Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie sau trimestrului I, formular 100; Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, cu termen trimestrial se completează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) Cod Fiscal, respectiv de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar sau trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii martie sau trimestrului I al anului 2013, formular 112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2013, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar sau trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie sau trimestrului I al anului 2013, formular 300 – se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 martie 2013; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307, care se depune de către persoanele impozabile pentru operaţiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal; Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, formular 311, care se depune până în 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii efectuate sau achiziţiilor de bunuri sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA; Declaraţia recapitulativă privind livrările, achiziţiile, prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2013, formular 390 VIES; Declaraţia informativă privind livrările sau prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2013 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară sau trimestrială.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »