21 decembrie, termen limită de depunere a declaraţiilor fiscale şi de efectuare a plăţilor

Olivian Vadan 17 decembrie 2012 0
21 decembrie, termen limită de depunere a declaraţiilor fiscale şi de efectuare a plăţilor

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut că, în condiţiile în care 25 decembrie este zi nelucrătoare, obligaţiile fiscale cu termen la această dată vor putea fi duse la îndeplinire până vineri, 21 decembrie, inclusiv. Astfel, contribuabilii trebuie să depună la administraţiile fiscale, după caz: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012, formular 100; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2012, formular 112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012, formular 300; Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile; Declaraţia recapitulativă privind livrările, achiziţiile şi prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2012, formular 390 VIES; Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »